Austriacki burmistrz zakazuje wywieszania tureckich flag. „Komu się to nie podoba może się wyprowadzić”

0
Podziel się:
Austriacki burmistrz

„Wzywam wszystkich, którzy wywiesili tureckie flagi na balkonach swoich domów do ich usunięcia” – z taką odezwą w liście do tureckich wspólnot rozpowszechnioną na osiedlach komunalnych zwrócił się burmistrz Wiener Neustadt – miasta leżącego ok. 50 km od Wiednia – po tym jak w trakcie trwania nieudanego puczu na balkonach w rządzonym przez niego mieście imigranci zaczęli wywieszać tureckie flagi.

Klaus Schneeberger tłumaczył swoją decyzję tym, że polityka i konflikty wewnętrzne Turcji nie powinna być przenoszona na ulice austriackich miast.

Burmistrz podkreślił w swoim liście, że jego miasto jest otwarte i tolerancyjne i właśnie w związku z przestrzeganiem tych wartości uznał, że flagi tureckie nie mogą być wywieszane, ponieważ takie zachowanie zaprzecza idei integracji w takim kosmopolitycznym mieście jakim jest Wiener Neustadt.

Wiceburmistrz Michael Schnedlitz uzasadniając tę decyzję i taki list burmistrza powiedział:

„Kto chce mieszkać w mieszkaniach komunalnych, musi zaakceptować nasze zasady i nasze wartości. Każdy, kto chce wspierać Erdogana, może się z nich wyprowadzić.”

Podziel się: