Młodzi napisali KAT na grobie zbrodniarza komunistycznego – Ziobro zwolnił ich do domów!

0
Podziel się:
KAT

Młodzi ludzie, którzy namalowali wczoraj na nagrobku Bolesława Bieruta czerwoną gwiazdę i napisali „Kat”, zostali zwolnieni po interwencji ministra sprawiedliwości. W ocenie Zbigniewa Ziobry ich zatrzymanie było niezasadne.

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w sprawie incydentu specjalny komunikat. Zaznaczyło w nim, że zatrzymanie młodych ludzi na Powązkach odbyło się bez wiedzy i udziału i prokuratury.
W sprawie interweniował sam minister sprawiedliwości i jednocześnie Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który uznał, że zatrzymanie młodych ludzi na 48 godzin było niezasadne

„Zbigniew Ziobro zażądał od prokuratora regionalnego doprowadzenia do natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych” – zaznaczono w wydanym komunikacie.

Przypominamy tylko, że Bolesław Bierut urodzony 18 kwietnia 1892 w Rurach Brygidkowskich (12 marca 1956 zmarł w Moskwie) to polityk komunistyczny i agent NKWD a także Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947, przywódca PZPR (od 1948 roku jako Sekretarz Generalny, a od 17 marca 1954 I Sekretarz KC), prezes Rady Ministrów PRL od 1952, Poseł na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.

W ocenie dzisiejszych historyków był jednym z największych, jeśli nie największym, zbrodniarzy w całej historii Polski – człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć wielu tysięcy ludzi. Jako głowa państwa, nie skorzystał z prawa łaski wobec setek osób skazanych z przyczyn politycznych na karę śmierci. Zdaniem polskich historyków A. Szwarca, M. Urbańskiego i P. Wieczorkiewicza: „Bieruta oczywiście niczym usprawiedliwić się nie da. Tak jak potoczna świadomość nie zachowała w pamięci nazwisk targowiczan – realizatorów kolonialnej polityki Katarzyny Wielkiej po II rozbiorze Rzeczypospolitej – tak i on pozostanie w niej, najwyżej nawiasowo, jako przykład narodowego zaprzaństwa. Nie da się go uwolnić od odpowiedzialności za ludobójcze zbrodnie reżimu, któremu przewodził”.

Podziel się: