Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża do TK ustawę antyterrorystyczną

0
Podziel się:
rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich wczorajszego dnia (11 lipca) zaskarżył ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponad 100-stronnicowy dokument twierdzi, że ustawa ta jest niezgodna z Konstytucją RP, Kartą Praw Podstawowych UE i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Pokazuje on, że ustawa, mająca co prawda szczytny i słuszny cel, dopuszcza niejasne i niesprecyzowane sytuacje, w których bezpodstawnie można inwigilować obywateli. Ustawa pozwala służbom na dodatkowe, za duże uprawnienia, które mogą być wystosowane wobec dowolnego obywatela. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że powodem niejasności w ustawie jest zbyt pośpieszny tryb pracy nad nią i ignorowanie ostrzeżeń i wytycznych ekspertów.

Rzecznik Praw Obywatelskich już wcześniej opowiadał się przeciwko ustawie, polecając Prezydentowi RP zgłoszenie ustawy do TK przed podpisaniem jej. PAD niestety zrobił swoje, a do Rzecznika przyszła odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP: „wskutek niekwestionowanych zagrożeń międzynarodowym terroryzmem poprawa stanu bezpieczeństwa Polski […] stała się niezbędna i z tego powodu Prezydent RP podpisał ustawę”.

RPO przypomina także, że jest wiele wzorcowych praw na świecie, pozwalających chronić bezpieczeństwo, nie naruszając wolności. Mamy nadzieję, że poszczególne przykłady trafią do uszu rządzącej koalicji, która następnie odczepi się od naszej wolności.

Podziel się: