Szydło pobiła rekord w wiceministrach, ale likwiduje Radę ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej

0
Podziel się:
Radę ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej

Szefowa Rządu pani Premier Beata Szydło tuż przed majówką rozwiązała powołaną do życia przez Donalda Tuska, Radę ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nią Nietolerancji.

W Radzie zasiadali m.in. przedstawiciele najważniejszych ministerstw i policji. Rząd tłumaczy, że likwidacja Rady wynika z reformy kompetencyjnej rządu. Co oczywiście zwykłemu obywatelowi nic nie mówi. Dla nas jest to likwidacja niepotrzebnego organu, który tylko generował dodatkowe koszta pokrywane z pieniędzy podatników. Można by rzec, że może i rząd pobił rekord Donalda Tuska w ilości wiceministrów, ale likwiduje też niepotrzebne i kosztowne komórki władzy.

Rada ds ksenofobii

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji skupia przedstawicieli wszystkich ministerstw i instytucji zajmujących się tą problematyką, m.in. pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i zastępcę komendanta głównego policji. W pracach Rady mogli też uczestniczyć m.in. przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka czy prokuratora generalnego.

Podziel się: