Czym są Biokomponenty paliw ciekłych

Czym są Biokomponenty paliw ciekłych

Z przyjemnością przedstawiamy artykuł, który powstał przy współpracy z prosiak.pl

Jeśli chodzi o biopaliwa, to są to paliwa zawierające ponad 10% biokomponentów. Do takich komponentów należą olej napędowy i bioetanol. Ponadto w ich skład wchodzą estry i inne oleje hydrorafinowane, które są cennymi surowcami. Ponadto biopaliwa mogą pomóc w spełnieniu unijnego zobowiązania w zakresie energii odnawialnej. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest zrozumienie poszczególnych składników i sposobu ich wykorzystania.

Wśród biokomponentów paliw płynnych najbardziej rozpowszechnione są estry metylowe i bioetanol. W Polsce głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji tych paliw jest kukurydza. Oba te składniki mogą być podwójnie liczone do spełnienia wymogu NCW. Olej rzepakowy jest surowcem spożywczym i nie podlega takim samym zasadom kwotowym, jak inne źródła.

Biokomponenty te są produkowane z różnych surowców, w tym z ropy naftowej. W Polsce głównym surowcem do produkcji ciekłych bio-węglowodorów jest alkohol etylowy pochodzenia rolniczego. Ponieważ surowiec ten jest ważnym źródłem żywności, komponenty te kwalifikują się do podwójnego zaliczenia jako realizacja NCW. Popularność tych komponentów rośnie od 2006 roku. Jak dotąd komponenty te są wykorzystywane do produkcji oleju napędowego i benzyny.

Bioetanol to rodzaj alkoholu, który jest wytwarzany w procesie fermentacji cukrów przez różne mikroorganizmy. Niektóre z tych gatunków to Clostridium acetobutylicum, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus oryzae i Sarcina ventriculi. Stwierdzono, że inne grzyby również wytwarzają alkohole. Łącznie związki te mają wiele zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.

W dyrektywie paliwowej UE wprowadzono wymagania jakościowe dotyczące wprowadzania biokomponentów do olejów napędowych. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć koszty NIA w 2010 roku i latach następnych nawet o 153 mln zł. Nowe przepisy wydłużają też okres obowiązywania umów na biokomponenty do oleju napędowego i benzyny, co ułatwi rolnikom produkcję tych paliw. Przyczyni się to również do stworzenia stabilnych warunków dla rolników produkujących biomasę.

Przejdź do:   Czym się kierować wybierając pompę ciepła

Nowa dyrektywa paliwowa UE pozwala na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach ciekłych. Pozwoli to obniżyć koszty produkcji tych paliw. Unijna dyrektywa w sprawie biopaliw wprowadza również wymagania jakościowe dla surowców wykorzystywanych do produkcji biokomponentów. UE ustaliła kontyngent dla tych produktów. Oczekuje się, że do 2020 roku udział ten wzrośnie o 50%.

Niektóre mikroorganizmy wytwarzające alkohole są zdolne do fermentacji cukrów. Przykładami są Klebsiella pneumoniae, Clostridium acetobutylicum i Leuconostoc mesenteroides. Grzyby takie jak Endomyces lacis mogą fermentować cukry do postaci alkoholi. Paliwa te są jednak nadal drogie i powinny być stosowane tylko w ostateczności.

Istnieją dwa główne rodzaje biopaliw: estry metylowe i bioetanol. Najpowszechniejszym surowcem do produkcji bioetanolu są alkohole etylowe pochodzenia rolniczego. Surowcami do produkcji tych biopaliw są kukurydza i olej rzepakowy. Ten rodzaj biomasy jest źródłem żywności. Dlatego też kwalifikuje się do udziału w NCW i jest dobrym źródłem estrów metylowych.

Kilka mikroorganizmów może wytwarzać alkohol. Przykładami są Clostridium acetobutylicum i Leuconostoc mesenteroides. Niektóre grzyby również mogą wytwarzać alkohol metylowy. Na przykład Endomyces lacis może przekształcać cukry w etanol. Co więcej, należy zauważyć, że niektóre grzyby mogą fermentować cukry do metanolu i bioetanolu.

Oprócz tych biopaliw naukowcy pracują także nad innymi rodzajami. Na przykład alkohol można wytwarzać poprzez chemiczne przekształcanie cukrów prostych pochodzących ze zbóż. Tradycyjnie alkohol wytwarza się z trzciny cukrowej i kukurydzy, ale bardziej zrównoważona jest produkcja alkoholu z materiałów lignocelulozowych. Surowcami do produkcji tego typu biopaliw są lignina, celuloza i hemiceluloza.

Bioetanol i biobutanol zmniejszają gęstość i lepkość oleju napędowego. Te dwa składniki mają niską gęstość, co może mieć wpływ na ruchome części w układzie paliwowym. Mają też wysoką lepkość, co jest ważne dla pojazdów i innych urządzeń. Składniki te są zwykle stosowane w mieszankach oleju napędowego, ale maksymalny limit wynosi 20% dla każdego z nich. W poniższej tabeli przedstawiono skład bioetanolu i biobutanolu w mieszance paliwowej.

Przejdź do:   Jak dbać o czyste powietrze - odnawialne źródła energii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *