Kogo dotyczą najwyższe podatki? – danina solidarnościowa

Kogo dotyczą najwyższe podatki? – danina solidarnościowa

W Polsce została wprowadzona danina solidarnościowa, która miała stać się podatkiem od przychodów osób zarabiających najwięcej. Dlatego dzisiaj pochylimy się nad tym zagadnieniem, by sprawdzić, kogo konkretnie dotyczy danina solidarnościowa.

Danina solidarnościowa – kto jest zobowiązany ją płacić?

W 2019 roku została wprowadzona danina solidarnościowa, nowy podatek dochodowy. A od 30 kwietnia 2021 wprowadzono obowiązek składania zeznania o wysokości tego podatku w przypadku osób fizycznych, których dochody przekraczają 1 mln zł. Jeśli ktoś zalicza się do tej grupy, jest zobowiązany do płacenia corocznej daniny solidarnościowej.

Podatek ten obowiązuje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, którzy otrzymują dochody na terenie Polski. Jedynie w przypadku Polaków zarabiających za granicą nie liczy się daniny solidarnościowej. Osoby zobowiązane do jej płacenia muszą wyliczać 4% podstawy.

Jej płacenie nie zwalnia tez z płacenia podatku dochodowego (także w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Dzięki niej można wesprzeć Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o daninie solidarnościowej przeczytasz tutaj: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/danina-solidarnosciowa.

Danina solidarnościowa – jakich dochodów dotyczy?

W przypadku daniny solidarnościowej nie liczy się wszystkich przychodów oraz dochodów osoby fizycznej. Nie trzeba rozliczać tutaj np. przychodów z dywidend, sprzedaży nieruchomości (zarówno budynków, jak i lokali) oraz wszelkich nieujawnionych źródeł. Osoby, które podlegają ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz te, które rozliczają się ryczałtowym podatkiem dochodowym nie muszą uiszczać daniny.

Danina solidarnościowa – co się wlicza w podstawę?

W przypadku podstawy daniny solidarnościowej liczy się dochody z:

  • Działalności gospodarczej
  • Zagranicznej spółki
  • Akcji
  • Działów specjalnych produkcji rolnej
  • Opodatkowane według skali podatkowej.

Jak zostało wspomniane wyżej nie bierze się pod uwagę żadnych dochodów, jakie zostały uzyskane za granicą.

Danina solidarnościowa – jak obliczyć podstawę?

Zacznijmy od tego, że nie każde przekroczenie 1 mln zł oznacza od razu, że osoba jest zobowiązana do zapłaty daniny solidarnościowej. Można bowiem uwzględnić pewne odliczenia od dochodu.

Przejdź do:   Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przeważnie bowiem bierze się pod uwagę sumę nadwyżki od 1 mln zł dochodów. Pomniejsza się ją o kwoty:

  • Uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy
  • Składek na ubezpieczenie społeczne
  • Dochodu z tytułu zbycia udziałów

Jedynie darowizny, wpłaty na indywidualne konto emerytalne czy ulgi rehabilitacyjne nie są odliczane od tej kwoty.

Dochody za to bierze się przede wszystkim z zeznań podatkowych, tj.: PIT-40A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC.

A obliczanie podstawy daniny solidarnościowej wygląda następująco:

Podstawa daniny (zaokrąglona do pełnych złotówek) = suma dochodów – 1 mln zł – kwoty pomniejszające.

Danina solidarnościowa – deklaracja podatkowa

Gdy już zatem wiemy, jaka jest podstawa naszej daniny solidarnościowej, możemy zabrać się za złożenie odpowiedniej deklaracji. Składa się ją za poprzedni 30 kwietnia za poprzedni rok. Należy ją złożyć do urzędu skarbowego, jaki jest właściwy do miejsca zamieszkania osoby. 

Po złożeniu deklaracji należy jeszcze wpłacić daninę. Należy to zrobić na rachunek urzędu skarbowego, który to z kolei przeleje pieniądze na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w naszym imieniu.

W przypadku wszelkich opóźnień w uiszczeniu daniny solidarnościowej, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty stosownych odsetek od kwoty spóźnienia.

Danina solidarnościowa – podsumowanie

Podsumowując, danina solidarnościowa dotyczy przede wszystkim osób, których dochód przekroczył 1 mln zł w danym miesiącu kalendarzowym. Jednocześnie trzeba zauważyć, że nie każdy z tej grupy będzie zobowiązany do zapłaty nowego podatku.

Warto zatem wiedzieć, jakie kwoty można odliczyć i w jakich sytuacjach nie ma potrzeby zapłaty daniny. Przede wszystkim osoby mieszkające i zarabiające na terenie Polski są do jej zapłaty. Prosty wzór pomoże nam też wyliczyć podstawę podatku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *