Dotacje dla rolników- na jakie wsparcie mogą liczyć przy uprawie dyni hokkaido i nie tylko?

Dotacje dla rolników- na jakie wsparcie mogą liczyć przy uprawie dyni hokkaido i nie tylko?

Dotacje dla rolników to temat, który z pewnością jest niezwykle interesujący dla nich samych. Wynika to z faktu, że dynia hokkaido, a także inne warzywa i owoce oraz zboża nie są tanie, więc rolnicy tych dotacji po prostu potrzebują. Wobec tego, co o dotacjach dla rolników warto wiedzieć?

Datacje dla rolników- nie tylko na uprawę dyni hokkaido

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę PROW 2014–2020 wprowadzającą okres przejściowy dla WPR na lata 2021–2022. Resort rolnictwa zapewnia, iż w tym okresie planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących rodzajów wsparcia. Wobec tego dotacje dla rolników, które są finansowane z europejskiego instrumentu, będą w dalszym ciągu przyznawane. Od września nie tylko dynia hokkaido i jej uprawa będzie mogła liczyć na dotację. Okazuje się, że rolnicy będą mogli starać się o dotacje, które mają być przeznaczone na ograniczenie strat wynikających z klęsk żywiołowych, a także na dotację na bioasekurację. Nabór zostanie uruchomiony we wrześniu. Pieniądze w puli to ponad 42,5 milionów euro i pochodzą one ze środków publicznych. Absolutną nowością staje się dodatkowe dofinansowanie dla spółek wodnych. Wówczas dotacje dla rolników obejmą również wszystkie te elementy i narzędzia, które mają chronić rolę przed skutkami suszy oraz zalania. Co ciekawe dotacje dla rolników to również pomoc w bioasekuracji. W tym zakresie zaproponowana o wiele wyższe stawki, niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Dotacje dla rolników- brak środków dla producentów, jednak wyższe dofinansowanie RHD

Już w październiku mają ruszyć nabory na tak zwane “Tworzenie grup producentów, a także organizacji producentów”. Niemniej jednak dotacje dla rolników- kolejna tura, ruszą także i w listopadzie. Wówczas rolnicy będą mogli się starać o dofinansowanie np. w ramach rozpoczęcia działalności w ramach handlu rolniczego detalicznego np. dynią hokkaido lub innymi produktami z gospodarstwa. Jest to tak zwane dofinansowanie RHD. Łączna pula środków jaka została przeznaczona na tego typu dotacje dla rolników prezentuje się dość skromnie i wynosi około 63,5 miliona euro. Oczywiście ponownie środki pieniężne będą pochodziły ze środków publicznych. Po zmianach pomocą będą mogły zostać objęte inwestycje w wytwarzanie pasz bez GMO realizowane przez duże przedsiębiorstwa. Nowością jest też objęcie tą pomocą przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich. Dotacje dla rolników to również te, które obejmują środki rolniczego transportu. Okazuje się, że zostały one zwiększone aż do 200 tysięcy złotych. Dotacje dla rolników związane są również wytwarzaniem paszy bez GMO. Wobec tego jeśli w ogrodzie znajduje się dynia hokkaido i ma być ona przeznaczona na paszę, wówczas można starać się o odpowiednie dofinansowanie w tym zakresie.

Przejdź do:   Wycieczka do Wiednia

Sprawdź także: https://agropedia.pl/

Dotacje dla rolników na firmę na wsi i modernizację gospodarstw rolnych 

Dotacje dla rolników to również środki przeznaczone na firmę na wsi oraz na modernizowanie i ulepszanie gospodarstw rolnych. Zgodnie z zapowiedziami nabór ma ruszyć w listopadzie tego roku. Program w ramach którego można starać się o dotacje dla rolników nazywa się “Inwestycje mające na celu ochroną wód przez zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi z rolniczych źródeł”, a także drugi program o nazwie “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej- bez ASF” Rolnicy więc mogą starać się o dofinansowanie z puli środków która wynosi aż 47 milionów euro. Co więcej na modernizacje gospodarstw przeznaczono ponad 325 milionów euro. Oczywiście są to środki publiczne. Co więcej do 20 września będą przyjmowane wnioski o udział w tych programach. Rolnicy powinni pamiętać, że muszą oni zaaplikować o dotacje dla rolników w określonym terminie. W niektórych przypadkach, wnioski złożone po określonym terminie nie będą już uznawalne i automatycznie odrzucane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *