Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

Być może zastanawiasz się: “Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?”. W Niemczech obowiązują różne stawki i ulgi dla podatników, a także różne rodzaje podatków dochodowych. W tym artykule omówimy stawki podatku dochodowego i ulgi, a także podatek od wartości dodanej. Po zakończeniu artykułu będą Państwo mieli lepsze rozeznanie, jakie podatki należy płacić i w jakim terminie.

Podatek solidarnościowy

Jakie są różne sposoby płacenia podatków przez niemieckich podatników? Zależy to od indywidualnych okoliczności, ale każdy musi wypełnić ogólny formularz podatkowy, który zawiera pewne dodatkowe informacje, takie jak stan cywilny, dochody i własność firmy. W Niemczech obowiązuje progresywny podatek dochodowy, którego stawki zaczynają się od około 14% i rosną stopniowo aż do maksymalnej wysokości 42%, przy czym najwyższa stawka wynosi 45% dla bardzo wysokich dochodów. Podatek dochodowy w Niemczech nazywany jest również podatkiem solidarnościowym, choć zmiany przepisów wprowadzone w 2021 roku zwolnią większość pracowników z tego podatku.

Osoby fizyczne składające zeznanie podatkowe osobno oraz małżeństwa składające zeznanie podatkowe wspólnie muszą płacić podatek dochodowy w różnej wysokości, zależnej od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Oprócz podatku dochodowego istnieje podatek solidarnościowy w wysokości około 5,5% dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dodatek ten dotyczy podatku dochodowego w wysokości do 16 956 EUR dla osób samotnych i 18 816 EUR dla małżeństw płacących wspólnie. Pełna stawka podatku solidarnościowego jest natomiast nakładana na dochody z pracy i inwestycji kapitałowych, które podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu.

Stawki podatku dochodowego

W większości przypadków podatek dochodowy w Niemczech jest obliczany na podstawie netto, co obejmuje odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Odliczenie to wynosi zazwyczaj 19,7% dochodu brutto, ale w przypadku niektórych osób może być wyższe. Najwyższa stawka wynosi prawie 45%, ale dotyczy to tylko osób, które zarabiają więcej niż 56 960 euro rocznie. Na szczęście istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zobowiązania podatkowego, w tym obliczanie dochodu netto poprzez odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy w Irlandii?

Oprócz podatku dochodowego obywatele Niemiec muszą płacić również dodatkowe podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli masz w Niemczech pracodawcę, to on będzie odprowadzał Twój podatek dochodowy na jego rzecz. Odliczenia te, w zależności od sytuacji, mogą znacznie obniżyć dochód do opodatkowania. Ponadto osoby pozostające w związku małżeńskim mogą połączyć swoje dochody, aby jeszcze bardziej obniżyć wysokość podatku. Jeśli mieszkasz w Niemczech, musisz dowiedzieć się, jakie stawki podatku dochodowego obowiązują w tym kraju.

Możliwość odliczeń

Podatnicy mieszkający w Niemczech mogą odliczyć pewne wydatki w ramach ulgi podatkowej. Wydatki te obejmują koszty miejsca na grób i transportu, konserwacji trumny, kremacji lub pochówku oraz spadku. W Niemczech można również odliczyć koszty podróży związane z rozmową kwalifikacyjną. W niektórych przypadkach można jednak ograniczyć się tylko do niektórych wydatków. W takim przypadku należy rozważyć zakup ubezpieczenia, które pokryje te wydatki.

Ekspatrianci mogą również odliczyć pewne wydatki, takie jak koszty przeprowadzki i naprawy samochodu. W przypadku osoby samotnej wydatki te można odliczyć do wysokości 820 EUR. Para składająca wspólne zeznanie podatkowe może odliczyć do 1639 EUR. W przypadku dodatkowych członków gospodarstwa domowego można odliczyć 361 EUR. Dla ekspatów, którzy zatrudniają pomoc domową, ważne jest, aby zachować wszystkie rachunki za usługi medyczne i sprzątanie.

Podatek od wartości dodanej

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest pośrednim podatkiem konsumpcyjnym, który dotyczy prawie wszystkich towarów i usług sprzedawanych w Niemczech. Jest on naliczany od wartości dodanej na różnych etapach łańcucha dostaw, który może obejmować różne podmioty prawne. Jego zrozumienie i stosowanie może być jednak mylące. Aby ułatwić życie, poniżej przedstawiamy zarys tego procesu:

Firma zobowiązana do płacenia podatku VAT musi obliczyć swoją stawkę podatkową na podstawie podlegającego opodatkowaniu obrotu swojej działalności. Następnie musi dodać ten podatek do swoich cen lub zakupów albo skorzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego. Aby śledzić koszty podatku VAT, firmy muszą składać organom podatkowym okresowe raporty VAT online. Częstotliwość składania raportów zależy od obrotów firmy. Jednak raz w roku musi ona złożyć pełną deklarację VAT. Oto kilka podstawowych informacji o tym, jak działa podatek VAT w Niemczech:

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy w Rumunii?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *