Ile wynosi podatek dochodowy w Szwecji?

Ile wynosi podatek dochodowy w Szwecji?

Niezależnie od tego, czy jesteś emigrantem, czy mieszkańcem Szwecji, możesz zastanawiać się, “Ile wynosi podatek dochodowy w Szwecji?”. Poniżej podajemy kilka ogólnych wskazówek. Rok podatkowy w Szwecji trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Za spóźnione złożenie formularza podatkowego grozi kara w wysokości do 625 koron szwedzkich. Pracownicy muszą płacić składki na rzecz trzech szczebli administracji państwowej. Wysokość wstępnego podatku dochodowego, który musi zapłacić pracownik, różni się w zależności od miejsca zamieszkania, wieku i ogólnej sytuacji ekonomicznej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, czy pracujesz w małej firmie, musisz znać tabele podatkowe dotyczące Twojej konkretnej sytuacji. Warto również wiedzieć, że jeśli płatność jest nieregularna, zostaniesz obciążony dodatkowym, jednorazowym procentem podatku.

25 procent

W Szwecji można zaoszczędzić sporo pieniędzy, płacąc tylko 25% wynagrodzenia jako podatek dochodowy. Reszta jest opodatkowana według zwykłych stawek. Rząd zwalnia również z podatku czesne za szkołę Twoich dzieci. Kwota, którą zaoszczędzisz, płacąc tylko 25% wynagrodzenia, nazywana jest grundavdrag. Wysokość grundavdrag oblicza się na podstawie skomplikowanych wzorów. W Szwecji podstawowe odliczenie wynosi 75% wynagrodzenia. Jeśli jesteś nierezydentem, podlegasz opodatkowaniu według stawki ryczałtowej wynoszącej 25%. Podatek ten jest również zwolniony z podatku dla nierezydentów.

30 procent

Niedawno wprowadzony w Szwecji 30-procentowy podatek dochodowy jest środkiem kontrowersyjnym, a niektórzy eksperci kwestionują jego skuteczność. Powód odwrócenia tej tendencji jest niejasny, ale wielu wskazuje na niedofinansowanie reformy podatkowej w latach 90. W rezultacie szwedzka gospodarka skurczyła się o 30 procent w latach 1991-1993, a pozostała część prawdopodobnie wynikała z ogólnej depresji gospodarczej kraju.

40 procent

Leif Ostling zrezygnował z funkcji prezesa największej federacji biznesowej w Szwecji. Ostling nie jest podejrzany o żadne nielegalne działania, ale jego uwagi na temat systemu podatkowego w Szwecji wywołały poruszenie. Nazwał on stawkę podatkową “szalenie wysoką” i zapytał: “Co dostaję za moje pieniądze?”. Później wyjaśnił swoje uwagi. Nie zaprzeczył, że podatki w Szwecji są wysokie, ale powiedział, że i tak są wyższe niż w większości krajów.

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech?

50 procent

Podatki dochodowe w Szwecji różnią się w zależności od gminy. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy płacą 25 procent swojego dochodu jako państwowy podatek dochodowy. Próg jest ustalany corocznie, a w 2017 roku wynosił 439 900 koron. Stawka podatkowa od dochodu pomiędzy tym progiem a kwotą sześciuset tysięcy koron wynosi 18 procent. W przypadku dochodu powyżej tego progu stawka podatkowa wzrasta do 25 procent. W Szwecji obcokrajowcy mają prawo do odliczenia podatku, jeśli pracują dla firm zagranicznych.

60 procent

Ostatnia reforma podatkowa w Szwecji, która zlikwidowała pięcioprocentowy narzut na dochody, wywołała furorę wśród krytyków. Mogła ona podsycić nastroje populistyczne, które są postrzegane jako zakorzenione w rosnących nierównościach. Niemniej jednak wydaje się, że nowa polityka podatkowa przyniosła skromną dywidendę: szwedzka gospodarka rozwija się obecnie szybciej niż przez ostatnie dziesięciolecia. I choć zmiana ta mogła przyczynić się do wzrostu dochodów publicznych, spowodowała również wzrost nierówności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *