Ile wynosi podatek dochodowy we Włoszech?

Ile wynosi podatek dochodowy we Włoszech?

Być może zastanawiasz się: “Ile wynosi podatek dochodowy we Włoszech?”. Na szczęście istnieje kalkulator, który pomoże Ci określić wysokość zobowiązania podatkowego. Kalkulatory te obliczają wysokość Twojego wynagrodzenia i całkowitego zobowiązania podatkowego na podstawie Twojego dochodu brutto i dochodu netto, czyli kwoty, którą zarabiasz po odliczeniu podatku. Za pomocą tych kalkulatorów można sprawdzić wysokość zobowiązania podatkowego oraz korzyści płynące z wypełnienia zeznania podatkowego.

Dochód z działalności gospodarczej jest opodatkowany we Włoszech

Podstawową zasadą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej we Włoszech jest standard OECD. Jeśli Twoja firma prowadzi aktywną działalność handlową, tzn. produkcję lub sprzedaż, to jest ona rezydentem Włoch. Ponadto włoskie prawo podatkowe pozwala na konsolidację podstaw opodatkowania zagranicznych spółek zależnych. To tylko niektóre z zasad mających zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej we Włoszech.

Okres rozliczania podatku dochodowego we Włoszech wynosi 12 miesięcy. Chociaż nie ma obowiązku stosowania roku kalendarzowego, nowo założona firma może stosować okres do 18 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorstwo musi złożyć zeznanie podatkowe. Musi również złożyć regionalną deklarację podatkową dotyczącą produkcji oraz zapłacić podatek VAT, przy czym oba te dokumenty muszą być złożone w terminie. We Włoszech osoby fizyczne muszą płacić podatek od zakupów i usług według stawki 22%.

Partnerzy nierezydenci są opodatkowani jako dochód z działalności gospodarczej

We Włoszech dochód z działalności gospodarczej uzyskany przez wspólników niebędących rezydentami jest opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej. Istnieje kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Odsetki wypłacane z rachunków bankowych i depozytów są zwolnione z podatku u źródła, jeśli odsetki są wypłacane podmiotowi niebędącemu rezydentem. Ponadto, pod pewnymi warunkami, zwolnione z podatku u źródła są odsetki od obligacji wyemitowanych przez spółki notowane na giełdzie i banki państwowe. Spółki nienotowane na giełdzie są zobowiązane do notowania swoich obligacji na rynkach regulowanych w UE oraz na wielostronnych platformach obrotu. Zwolnione z podatku u źródła we Włoszech mogą być również należności licencyjne.

Przejdź do:   Ile wynosi podatek dochodowy w Irlandii?

Spółki niebędące rezydentami we Włoszech nie mają siedziby prawnej ani miejsca faktycznego zarządzania. Nie mają one również głównego celu działalności we Włoszech. Podlegają one jednak podatkowi dochodowemu od osób prawnych od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego we Włoszech. Podmioty niebędące rezydentami podlegają również regionalnemu podatkowi od działalności produkcyjnej, który jest podobny do zasad obowiązujących firmy będące rezydentami. Aby móc skorzystać z tych dwóch ulg podatkowych, firma niebędąca rezydentem musi utrzymywać we Włoszech stały zakład przez co najmniej trzy miesiące.

Stawki podatku dochodowego

We Włoszech istnieje kilka różnych rodzajów opodatkowania, a stawki podatku dochodowego są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu. Jeśli jednak chcesz uniknąć płacenia zbyt wysokich podatków we Włoszech, możesz podjąć pewne kroki, aby zaoszczędzić pieniądze i uniknąć płacenia niewłaściwej kwoty. Po pierwsze, należy zapoznać się z ogólnymi zasadami. Stawki podatku dochodowego we Włoszech różnią się w zależności od regionu i są różne dla różnych typów podatników.

Dla osób fizycznych stawka podatku dochodowego we Włoszech wynosi od 23% do 43%. Istnieją różne przedziały, przy czym niższa stawka podatku dotyczy osób zarabiających poniżej 28 000 euro. Wyższe dochody będą natomiast opodatkowane wyższą stawką, która wynosi około 4 procent. Podobnie zyski kapitałowe będą opodatkowane stawką liniową w wysokości 12,5%. Jeśli jednak zarobisz więcej niż 50 000 euro, będziesz podlegał opodatkowaniu od całości tych dochodów.

Zwolnienia z podatku dochodowego

W zależności od statusu podatkowego podatnika, może on mieć możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Tego typu ulga może dotyczyć dochodów z działalności gospodarczej lub zawodowej, którą podatnik prowadzi już w momencie przeniesienia rezydencji podatkowej do Włoch. Może być ona również zastosowana do dochodu uzyskanego po przeniesieniu rezydencji podatkowej. W każdym przypadku dochód ten musi być osiągnięty w okresie pięciu lub dziesięciu lat.

Przejdź do:   Czy podczas L4 można latać samolotem?

Jeśli jesteś zawodowym sportowcem, możesz kwalifikować się do specjalnego systemu podatkowego dla dochodów przychodzących. Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, możesz skorzystać z pięcioletniego 50% zwolnienia z podatku od dochodów pochodzących z Włoch. Należy jednak pamiętać, że status sportowca zawodowego będzie zależał od przepisów obowiązujących w danym kraju. Przepisy dotyczące sportowców zawodowych są szczególnie surowe, dlatego przed złożeniem wniosku o zwolnienie należy je dokładnie sprawdzić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *