Ile zarabiają politycy w Estonii

Ile zarabiają politycy w Estonii

Ile zarabiają politycy w Estonii? Jako kraj demokratyczny, Estonia ma stałą pensję podstawową i zmienne wynagrodzenie. Wynagrodzenia wysokich urzędników państwowych mogą się jednak znacznie różnić. Średnia roczna pensja urzędników samorządowych wynosi około 5 300 EUR, a urzędników państwowych około 1 750 EUR. W związku z tym trudno jest dokładnie określić, ile zarabiają osoby zatrudnione w estońskim rządzie.

Ministerstwo Finansów oblicza specjalny indeks, który co roku określa najwyższą stawkę wynagrodzenia. Wskaźnik ten opiera się na corocznym wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz części podatku socjalnego przeznaczonej na ubezpieczenie emerytalne. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił odpowiednio 1,084 i 1,076. Oznacza to wzrost płac w estońskim sektorze państwowym o 7,6% i 8,4%. Ponadto średnia miesięczna płaca obywatela Estonii wzrosła o 468 euro po zeszłorocznej indeksacji.

W 2017 roku w sektorze publicznym w Estonii zatrudnionych było 132 415 osób. Stanowi to około 20 procent całej siły roboczej kraju. Średnie miesięczne wynagrodzenie polityka w Estonii wynosi 479 euro. Należy jednak pamiętać, że kobiety zarabiają o 26% mniej niż mężczyźni. A w Estonii kobiety zarabiają o 77% mniej niż mężczyźni. Świadczy to o tym, że w społeczeństwie pogłębia się różnica między płciami.

W 2018 r. rząd przyznał podwyżki swoim politykom. Były to długo oczekiwane podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Niektóre z tych podwyżek dotyczyły obszarów, które ucierpiały z powodu cięć budżetowych. Dwaj najlepiej zarabiający w 2018 roku politycy to premier Juri Ratas (6 168 EUR brutto miesięcznie). Pomimo tego, że politycy w Estonii otrzymują stosunkowo wysokie wynagrodzenie, nie są oni wynagradzani proporcjonalnie do swoich obowiązków.

Najwyżej opłacani urzędnicy sektora publicznego w Estonii zarabiają około 1300 EUR miesięcznie. Najwyżej opłacani parlamentarzyści są członkami Komisji Europejskiej. Ich pensje zależą od zajmowanego stanowiska. Jest to dobry sposób na upewnienie się, że osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki rządu są w stanie zaspokoić potrzeby obywateli. Ponadto przedstawiciel rządu może reprezentować Twoje interesy i wyrażać Twoje opinie. Premier ma także najwyższe wynagrodzenie w kraju.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Szwecji

Najlepiej opłacani politycy w Estonii zarabiają 4 388 EUR miesięcznie. Najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym w tym kraju to:: 126 565 w sektorze publicznym. Te liczby nie odzwierciedlają jednak średniego wynagrodzenia reszty społeczeństwa. Niektórzy z nich również znajdują się w tej samej kategorii, tzn. na tym samym poziomie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile zarabiają Twoi estońscy koledzy, koniecznie sprawdź najnowsze dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *