Ile zarabiają politycy w Finlandii

Ile zarabiają politycy w Finlandii

Jedno z najpopularniejszych pytań w kraju brzmi: Ile zarabiają politycy w Finlandii? Odpowiedź jest złożona. Rząd zaproponował kilka środków mających na celu zbliżenie do parytetu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Oczekuje się, że proponowane zmiany zostaną wprowadzone w życie do kwietnia 2023 roku. Finlandia, jako kraj o niskiej stopie bezrobocia i wysokich średnich dochodach, ma duże szanse na zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem, aby to osiągnąć, jest zwiększenie przejrzystości działań polityków. W przeszłości żaden polityk nie mógł zarabiać więcej niż premier Kanady. Tak było do czasu uchwalenia w 2009 r. ustawy, która ułatwiła politykom ujawnianie swoich zarobków. W końcu jednak przejrzystość wynagrodzeń stała się rzeczywistością. Konfederacja Przemysłu Fińskiego, związek drobnych przedsiębiorców, wycofała się z prac grupy roboczej ds. przejrzystości wynagrodzeń. Doradca prawny stwierdził, że wprowadzenie obowiązkowej przejrzystości wynagrodzeń wywołałoby poczucie ogólnej ciekawości i pogorszyło atmosferę w pracy.

Kolejny ruch w kierunku przejrzystości wynagrodzeń miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, gdy Konfederacja Przemysłu Fińskiego wycofała się z prac parlamentarnej grupy roboczej ds. przejrzystości wynagrodzeń. Doradca prawny tej organizacji ostrzegł, że obowiązkowa przejrzystość wynagrodzeń może wywołać powszechną ciekawość, która pogorszy atmosferę w pracy. Ponadto przyczyniłoby się to jedynie do dalszego pogłębiania różnic w wynagrodzeniach i doprowadziło do obniżenia płac. Dobrym pomysłem byłoby zapewnienie publicznego dostępu do tych informacji i pomoc politykom w uczynieniu ich wynagrodzeń bardziej przejrzystymi.

Konfederacja Przemysłu Fińskiego sprzeciwiła się inicjatywie zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń posłów. Doradca prawny tej organizacji stwierdził, że taka polityka sprzyjałaby ogólnej ciekawości i pogorszyłaby środowisko pracy. Obowiązkowe podejście miałoby negatywny wpływ na atmosferę w pracy. Ponadto Konfederacja argumentuje, że rząd powinien ujawniać informacje o wynagrodzeniach dopiero wtedy, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Co więcej, “opinia publiczna” mogłaby być niedoinformowana – co jest jednym z głównych powodów, dla których przejrzystość jest tak istotna dla demokracji.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Holandii

Prezydent Finlandii przewodniczy piątkowym posiedzeniom parlamentu i decyduje o tym, czy należy podpisać ustawy uchwalone przez parlament, czy też nie. Czasami postępuje wbrew opinii rządu i odmawia podpisania ustawy, ale nie jest to częste. Jednak to on podejmuje ostateczną decyzję. Prezydent w Finlandii otrzymuje również roczne wynagrodzenie, które może wzrosnąć nawet do 81 000 euro, jeśli chce zajmować pozycję władzy.

W przeszłości parlament był instytucją demokratyczną przez ponad sto lat. Jego obecna struktura to system parlamentarny z wybieranym prezydentem i systemem sądowniczym. Konfederacja ma silne tradycje parlamentarne i jest uważana za stabilne miejsce pracy. Pomimo ostatnich zmian, politycy w Finlandii często otrzymują takie samo wynagrodzenie jak ich pracodawcy i pracownicy. Z tych samych powodów nierzadko otrzymują oni wyższe wynagrodzenie niż ich odpowiednicy w innych krajach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *