Ile zarabiają politycy w Francji

Ile zarabiają politycy w Francji

Emmanuel Macron, obecny prezydent Francji, podczas swojej prawie pięcioletniej kadencji odnotował dochód netto w wysokości 1,07 mln euro. To mniej więcej połowa pensji prezydenta Stanów Zjednoczonych, a prezydent Unii Europejskiej otrzymuje co roku 196 tys. euro pensji od państwa. Oprócz rocznej pensji Macron zarabia także tantiemy za swoją książkę “Rewolucja”, które wahają się od zera w 2020 roku do czternastu tysięcy euro w 2018 roku. Oprócz pensji ma kilka kont oszczędnościowych i nie posiada żadnych pojazdów mechanicznych ani nieruchomości. Choć Francja nie ustaliła oficjalnych wysokości pensji polityków, według niektórych szacunków otrzymują oni pięćset tysięcy euro miesięcznie.

Rząd we Francji składa się z premiera i wielu innych ministrów. Każdy z nich jest uprawniony do korzystania z pewnych świadczeń publicznych. Świadczenia te obejmują bezpłatne przejazdy koleją pierwszej klasy na terenie całego kraju oraz 40 lotów w obie strony między ich okręgami wyborczymi a Paryżem. Oprócz darmowego lotu w obie strony, deputowani otrzymują bezpłatne rozmowy telefoniczne i listy od swoich rówieśników. Przysługują im również niskooprocentowane kredyty mieszkaniowe, które mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania.

Rząd również oferuje swoim członkom szereg przywilejów. Oprócz bezpłatnego transportu publicznego, deputowani otrzymują także inne świadczenia, w tym ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Mogą też korzystać z bezpłatnych lotów w obie strony między swoim okręgiem wyborczym a Paryżem, a także otrzymywać zwrot do 20% wynagrodzenia z podatków. Osoby kierujące departamentami rządowymi mogą również korzystać z kredytów mieszkaniowych o niskim oprocentowaniu. Wynagrodzenia polityków we Francji są zróżnicowane, ale w porównaniu z innymi krajami stosunkowo hojne.

Rząd wypłaca swoim deputowanym darmowe przejazdy komunikacją miejską w postaci bezpłatnych przejazdów koleją pierwszej klasy. Oferuje również deputowanym możliwość uczestniczenia w corocznych posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego. W zamian za to deputowani mają prawo do bezpłatnych krajowych rozmów telefonicznych i listów. Ponadto korzystają z bezpłatnych mieszkań i mają prawo do nisko oprocentowanych kredytów hipotecznych. Jednak te przywileje to tylko jeden z wielu przywilejów dla urzędników.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Finlandii

Wśród korzyści i przywilejów wynikających z zasiadania w parlamencie francuskim, prezydent zarabia bardzo dużo. Prezydent Francji jest najważniejszą postacią w polityce tego kraju i mianuje premiera. Premier nie może de iure odwołać premiera, ale ma prawo zażądać jego rezygnacji. Prezydent Francji mianuje również sekretarzy i ministrów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *