Ile zarabiają politycy w Grecji

Ile zarabiają politycy w Grecji

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z ithelpyou.pl

W Grecji deputowani zarabiają miesięcznie od 3 010 do 4 900 euro przed opodatkowaniem. To całkiem przyzwoicie jak na ministra, nawet jeśli nie ma on statusu deputowanego. Ale o ile więcej zarabiają? Rząd nie publikuje informacji o wynagrodzeniach swoich ministrów, więc trudno jest ocenić, ile zarabiają. Jeśli jednak spojrzeć na liczbę ministrów w rządzie, można zauważyć, że średnia pensja jest nadal wyższa niż ich odpowiedników w sektorze publicznym.

Ile zarabiają politycy w Grecji? To pytanie jest na ustach wszystkich. Średnia pensja w Grecji znacznie wzrosła w latach 2000-2020, osiągając najwyższy poziom 21 tys. euro w 2009 roku. Po 2009 roku średnia pensja greckich ustawodawców gwałtownie spadła, do zaledwie 16 tysięcy euro. Innymi słowy, politycy w Grecji z roku na rok stają się coraz bogatsi. Mimo to średnie wynagrodzenie greckich polityków pozostaje na niezmienionym poziomie.

Rząd zapewnia pensje 300 deputowanym w Grecji, w tym ich pracownikom, doradcom technicznym i strażnikom policyjnym. Każdy deputowany ma własny samochód, co jest logicznym wydatkiem, który można pokryć z samochodu opłacanego przez państwo. Jednak deputowani spoza Aten otrzymują również pieniądze na pokrycie kosztów 50 lotów powrotnych do swoich okręgów wyborczych rocznie, bez konieczności udowadniania, że z nich skorzystali.

Co z ich wynagrodzeniem? Średnia roczna pensja deputowanego w Grecji rosła od 2000 do 2020 roku, osiągając w 2009 roku najwyższy poziom 21 tys. euro. Następnie systematycznie spadało, by w 2020 roku osiągnąć poziom 16 tys. euro. Tak więc w greckim systemie politycznym polityk jest dobrze wynagradzany i stanowi cenną wartość dla społeczeństwa. Zobaczmy więc, ile zarabiają w Grecji. Następnie przyjrzyjmy się wynagrodzeniom polityków.

Obecnie pensje posłów i ministrów w Grecji są znacznie wyższe niż w innych krajach. W rzeczywistości, w porównaniu ze średnimi zarobkami ogółu społeczeństwa, pensje posłów w Grecji są znacznie wyższe niż ich odpowiedników w innych krajach. Średnia pensja ministra wynosi 15 tys. euro. Wynagrodzenie deputowanego w kraju tej samej wielkości jest znacznie niższe niż wynagrodzenie ministra w innym kraju.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Włoszech

W Grecji średnie wynagrodzenie deputowanego wynosi ok. 2 660 euro. Średnie wynagrodzenie ministra w rządzie greckim waha się od 1410 euro do 4160 euro, jeśli uwzględnić inne świadczenia. Według najnowszych oficjalnych danych średnie miesięczne wynagrodzenie deputowanego w rządzie wynosi od 2 tys. do 4 tys. euro. Wśród członków parlamentu pensje deputowanych są zazwyczaj znacznie wyższe niż pensje urzędników niebędących politykami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *