Ile zarabiają politycy w Holandii

Ile zarabiają politycy w Holandii

Holenderscy deputowani zarabiają 109 000 euro rocznie. Otrzymują również automatyczny dodatek mieszkaniowy, dodatek na podróże po Holandii w wysokości 4 900 EUR oraz 2 762 EUR na wydatki związane z pracą. Dodatki te oblicza się na podstawie skomplikowanego wzoru. Na przykład poseł, który mieszka 150 km od Hagi, otrzymuje rocznie 24 278 euro dodatku mieszkaniowego. Innym przykładem jest poseł mieszkający kilometr od kompleksu parlamentarnego Binnenhof.

W Holandii premier stoi na czele rządu, który składa się z gabinetu. Koalicja rządząca składa się z partii politycznych. Istnieją dwie izby parlamentu: izba niższa i izba wyższa. Izba niższa ma 150 miejsc, a izba wyższa 75 miejsc. Posiedzenia holenderskiego parlamentu odbywają się tradycyjnie w kompleksie Binnenhof w Hadze. Obecnie trwają prace renowacyjne, które mają potrwać do 2026 roku.

Eerste Kamer jest krajowym organem ustawodawczym. Nie jest on wybierany bezpośrednio przez ogół społeczeństwa. Składa się z 75 mandatów wybieranych przez członków 12 prowincji i trzech karaibskich kolegiów wyborczych. Głosy tych różnych organów są ważone według liczby ludności, a kadencja trwa cztery lata. Parlament holenderski jest podzielony na regiony. Członek parlamentu holenderskiego reprezentuje największy region kraju, zwany Rijksdijk.

Holandia jest monarchią konstytucyjną i demokracją parlamentarną. Obywatele holenderscy wybierają przedstawicieli do rządu. Głową państwa jest król. Premier i gabinet składają się z ministrów. Premier kieruje posiedzeniami i realizuje politykę, a ministrowie pełnią funkcję doradców rządu. Prezydent jest głową państwa, a parlament składa się z premiera i kilku członków gabinetu.

Rząd Holandii składa się z dwóch głównych części. Rządem kieruje premier, który stoi na czele władzy wykonawczej, a parlamentem jest parlament. Tweede Kamer jest parlamentem holenderskim, a głową państwa jest król. Zarówno premier, jak i gabinet są odpowiedzialni za wszystkie decyzje polityczne, w tym dotyczące edukacji i opieki zdrowotnej. Ponadto Tweede Kamer decyduje o wszystkich kierunkach polityki w kraju.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Finlandii

W Holandii politycy otrzymują wyższe wynagrodzenie niż przeciętni obywatele. Średnia roczna pensja polityka wynosi ponad 42 000 euro, podczas gdy średnia pensja kobiety to zaledwie 26200 euro. Ponadto mężczyźni zarabiają więcej pieniędzy na godzinę niż kobiety, ale to kobiety otrzymują wyższe wynagrodzenie. Różnica ta wynika z faktu, że Holandia jest demokracją parlamentarną, a obywatele wybierają swoich przedstawicieli. W rządzie holenderskim premier kieruje spotkaniami z ministrami i gabinetem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *