Ile zarabiają politycy w Irlandii

Ile zarabiają politycy w Irlandii

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z konstrukcyjne.pl

W ostatnich latach przeanalizowano wynagrodzenia irlandzkich polityków, które okazały się dość wysokie. Posłowie i senatorowie zarabiają rocznie 87 258 euro brutto, a senatorowie – 65 900 euro. Do tego dochodzą dodatki i wydatki, co daje łączny koszt ich pracy w wysokości 730 573 euro. Najwyżej opłacanymi członkami parlamentu w Irlandii są Taoiseach i Sean Barrett, których pensje wynoszą średnio 70 487 EUR rocznie.

Podstawowe roczne wynagrodzenie członka parlamentu wynosi 87 258 euro, a ministra – 98 092 euro. Wysokość dodatków zależy od tego, czy senator był jednocześnie TD lub ministrem. Emerytury Taoiseacha wahają się od 2 000 do 72 000 euro rocznie. Warto zauważyć, że TD może mieć kilka wydatków. Istnieje jednak kilka sposobów na skontaktowanie się z nimi. Jako członek rządu nie reprezentują oni żadnej konkretnej części kraju i zazwyczaj nie mają biur poza Leinster House.

Według danych Unii Europejskiej, podstawowe wynagrodzenie TD wynosi około 87 258 EUR, co jest jedną z najwyższych kwot na świecie. Choć pensje członków Izby Gmin są generalnie wyższe niż ich odpowiedników w innych krajach UE, wynagrodzenie członka Izby Gmin jest porównywalne z wynagrodzeniem członka Izby Gmin w Wielkiej Brytanii (74 962 PS lub 88 725 EUR). Belgijski Kamer van Volksvertegenwoordigers ma najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich irlandzkich polityków – każdy z nich zarabia 86 064 EUR.

Pensja członka parlamentu w Irlandii jest wyższa niż średnia w większości krajów europejskich. Wynagrodzenie to jest wyższe niż wynagrodzenie członka parlamentu we Włoszech, gdzie członkowie Camera dei Deputtati zarabiają 126 220 EUR (według kursu wymiany z początku grudnia). Wynagrodzenia członków parlamentu i ministrów nie są ujawniane w szczegółach ze względu na ich anonimowość. Ich wydatki są jednak bardzo hojne. Podstawowe roczne wynagrodzenia posłów są porównywalne z wynagrodzeniami w Parlamencie Europejskim.

Przejdź do:   Ile zarabiają politycy w Estonii

W porównaniu z pensjami posłów i senatorów, wynagrodzenia posłów i senatorów w Irlandii są stosunkowo niskie – zajmują oni 19 miejsce w UE. Ich DNB na mieszkańca wynosi 47 434 EUR, co plasuje ich pomiędzy pierwszą dwudziestką w tabeli. Niektórzy członkowie parlamentu lokalnego są nawet bardziej hojni niż ministrowie. Warto zauważyć, że dane te odnoszą się do tego samego kraju, więc właściwsze byłoby porównanie wynagrodzeń posłów i senatorów z tego kraju.

Podstawowa pensja posła i senatora wynosi 87 252 EUR rocznie. Jest to znacznie więcej niż pensje w Parlamencie Europejskim. Do pensji posłów i senatorów dochodzą jeszcze inne dodatki. Ponadto posłowie i senatorowie mogą ubiegać się o dodatki. Mogą także ubiegać się o zwrot kosztów. Wydatki te obejmują koszty podróży do i z Seanadu, rachunki za telefon komórkowy oraz materiały biurowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *