Jaki panuje ustrój polityczny w Belgii

Jaki panuje ustrój polityczny w Belgii

Jaka jest struktura polityczna Belgii? Kraj ten położony jest w Europie Zachodniej. Słynie ze średniowiecznych miast i renesansowej architektury. Jest to również siedziba NATO i Unii Europejskiej. Kraj ma kilka odrębnych regionów. Flandria to region niderlandzkojęzyczny, a Walonia to region francuskojęzyczny. Społeczność niemieckojęzyczna zamieszkuje wschodnią część kraju. Dwujęzyczna stolica kraju, Bruksela, jest jednym z największych miast na świecie. Jej Grand Place jest otoczony ozdobnymi gildiami. Miasto jest kosmopolitycznym ośrodkiem z eleganckimi budynkami w stylu art nouveau.

W Belgii istnieją trzy różne gałęzie władzy. Rząd federalny składa się z parlamentu federalnego, który ma dwie izby. Izba niższa, czyli parlament flamandzki, składa się ze 150 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, natomiast izba wyższa, czyli senat, liczy 50 członków wybieranych przez parlamenty gminne i regionalne. Pierwszych pięćdziesięciu ośmiu wybranych członków Izby Reprezentantów i Parlamentu Wspólnoty Francuskiej wybiera 10 senatorów z trzeciej grupy. Rada Stanu, najwyższy sąd administracyjny w Belgii, składa się z ministrów i sekretarzy stanu.

Belgijski rząd federalny składa się z trzech odrębnych części: Wspólnoty Flamandzkiej, Wspólnoty Francuskiej i Wspólnoty Niemieckojęzycznej. Każda z tych części składowych jest rządzona przez własny parlament, podczas gdy pozostałe dwie podlegają tej samej władzy. Głową państwa jest rząd federalny, natomiast Izba Reprezentantów jest ostatecznym sądem apelacyjnym. W przeciwieństwie do systemu federalnego, samorządy lokalne mają prawo do wprowadzania w życie ustaw.

Jaka jest struktura polityczna Belgii? Na czele parlamentu federalnego stoi król, a szefem rządu jest premier. Premier jest odpowiedzialny za powoływanie gabinetu, który odpowiada przed parlamentem. Król mianuje premiera za zgodą parlamentu krajowego. Oprócz króla istnieje władza sądownicza. Izba Reprezentantów głosuje nad budżetem i wotum zaufania.

W Belgii obowiązuje federalny system rządów, a głową państwa jest król. Ponadto parlament narodowy składa się z dwóch izb. Izba Deputowanych jest organem zarządzającym, natomiast Senat jest najwyższym organem ustawodawczym. Władza ustawodawcza składa się z prezydenta kraju, premiera i senatu. Najwyższymi organami władzy są przewodniczący belgijskiego parlamentu federalnego oraz Unia Europejska.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Chorwacji

Rząd federalny i rządy regionalne są podzielone na regiony. Arrondissements dzielą się na gminy. Gminy te mają ten sam poziom administracyjny. W systemie federalnym prowincje są zarządzane przez gubernatora. Rada prowincji wybiera spośród swoich członków stałą deputację. Izba Deputowanych, będąca izbą niższą, wybiera burmistrza i wiceprezydenta. Obie izby są ze sobą powiązane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *