Jaki panuje ustrój polityczny w Bułgarii

Jaki panuje ustrój polityczny w Bułgarii

Struktura polityczna kraju jest stosunkowo prosta. Istnieją dwie gałęzie rządu: premier i Rada Ministrów. Premier stoi na czele władzy wykonawczej. Pozostali dwaj to prezydent i wiceprezydent. Obaj są wybierani przez Zgromadzenie Narodowe. Pierwszy z nich mianuje drugiego. Ogólnie rzecz biorąc, system polityczny Bugarii jest podobny do tego, jaki panuje w innych krajach afrykańskich. Pierwszy z nich mianuje ministrów i deputowanych.

Bułgarski parlament jest demokracją parlamentarną. Kraj ten uzyskał niepodległość od Imperium Osmańskiego w 1908 roku. Ciałem ustawodawczym jest Zgromadzenie Narodowe, które liczy 240 deputowanych. Deputowani są wybierani przez obywateli z list partyjnych/koalicyjnych. Istnieją trzy gałęzie rządu: Senat i Sąd Apelacyjny. Podział administracyjny to 28 prowincji i region stołeczny Sofia. Wybory w Bułgarii są powszechne.

Rada Ministrów jest głównym organem rządu. Jej członkowie są wybierani przez Zgromadzenie Narodowe i premiera. Premier jest wybierany na czteroletnią kadencję. Rada Ministrów jest podstawowym organem wykonawczym i odpowiada za realizację polityki państwa i budżetu, utrzymanie prawa i porządku oraz ustanowienie systemu politycznego kraju. Rząd nie może tworzyć koalicji bez zgody Zgromadzenia Narodowego.

Po przeprowadzeniu przedterminowych wyborów prezydent może rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory. Po nowych wyborach nowy rząd formuje się zwykle w ciągu miesiąca. Procedura ta jest powtarzana co pięć lat. Utworzenie nowego rządu po wyborach trwa miesiąc. Prezydent może również rozwiązać parlament, jeśli nie jest on zadowolony z rządu. Po wyborach parlamentarnych prezydent może rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory.

Rada Ministrów jest głównym organem wykonawczym kraju. Na jej czele stoi premier. W jej skład wchodzą trzy główne partie: BSP, DPS i GERB. Do objęcia stanowiska premiera wymagana jest większość głosów deputowanych. Rząd kraju jest rządem demokratycznym z jednym parlamentem. Jego członkowie mają prawo do zmiany i uchylania ustaw.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Polsce

Rada Ministrów jest głównym organem wykonawczym rządu. Na jej czele stoi premier, który jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Ma prawo do przyjmowania i uchylania ustaw, opracowywania programów oraz utrzymywania porządku publicznego. Premier może rozwiązać gabinet, jeśli nie ma on wystarczającego poparcia. Ma również prawo do rozwiązania parlamentu. Prezydent może rozpisać nowe wybory, kiedy tylko uzna to za stosowne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *