Site icon Odbudowa RP

Jaki panuje ustrój polityczny w Danii

Jaki panuje ustrój polityczny w Danii

Dania, położona w sercu Skandynawii, jest największym z krajów nordyckich. Na terenie kraju znajduje się Półwysep Jutlandzki i liczne wyspy, które są połączone ze Szwecją mostem na rzece Resund. W stolicy kraju, Kopenhadze, znajdują się pałace królewskie, kolorowy port Nyhavn oraz słynny park rozrywki Tivoli. Rodzinne miasto Hansa Christiana Andersena, Odense, ma średniowieczny charakter, z domami z muru pruskiego i brukowanymi uliczkami.

Dania ma ustrój parlamentarny, a na czele rządu i gabinetu stoi premier. Premier jest mianowany przez Koronę i odpowiada za funkcjonowanie rządu. Mimo że do powołania nowego rządu po wyborach nie jest wymagane wotum zaufania, premier jest odpowiedzialny za sprawy rządowe. Jeżeli Folketing odrzuci kandydaturę premiera, gabinet musi się rozwiązać i odbywają się nowe wybory parlamentarne.

Duński parlament składa się z trzech izb: Bla Bloc (niebieskiej) i Rod Bloc (czerwonej). W skład bla-bloku wchodzą partie lewicowe, a w skład rod-bloku – partie prawicowe. Choć oba bloki mają równą władzę, to monarcha ma większy wpływ na sprawy konstytucyjne. Choć monarcha nie może rządzić krajem, to jednak może sprawować władzę, mianując ministrów.

Rząd składa się z dwóch izb parlamentarnych: Folketingu i Bla-bloku. Pierwsze izby, zwane Folketingiem, są podzielone na mniejsze izby, zwane bla blokami, mają system jednopartyjny, a każda z nich ma swojego premiera. Istnieje siedem ministerstw i premier. Ten ostatni stoi na czele rządu, który składa się z ministrów gabinetów. Monarcha powołuje gabinet złożony z szefów resortów. Ci ostatni ściśle współpracują z premierem i zapewniają wprowadzanie w życie ustaw.

Władza ustawodawcza w Danii składa się z dwuizbowego parlamentu. Izba niższa nosi nazwę Folketinget, a izba wyższa – Landstinget – jest izbą drugą. Obie izby są połączone przez monarchę. Marszałek mianuje ministra danej partii, natomiast wicemarszałkowie są wybierani przez parlament. Rząd duński składa się z czterech wicemarszałków i jednego prezydenta.

Władza wykonawcza kraju jest podzielona na dwie części: rod blok – czerwoną i bla blok – niebieską. Z kolei blok prętowy jest blokiem niebieskim. Bla bolk to partia burżuazyjna, a rod blok to partia socjalistyczna. Jej przywódcą jest premier. Oba bloki są ze sobą połączone poprzez ten sam rząd.

Exit mobile version