Jaki panuje ustrój polityczny w Estonii

Jaki panuje ustrój polityczny w Estonii

Jaka jest struktura polityczna Estonii? Kraj ten graniczy z Morzem Bałtyckim i Zatoką Fińską. Znajduje się tam ponad 1500 wysp, liczne jeziora i kamieniste plaże. W czasach, gdy Estonia była częścią Związku Radzieckiego, była republiką komunistyczną. W stolicy kraju, Tallinie, znajdują się muzea i inne atrakcje. W Tallinie znajdują się także tarasy widokowe w wieży telewizyjnej. Można stąd zobaczyć całe miasto.

Kraj ma ustrój parlamentarny, który jest powszechny w wielu krajach europejskich. W skład parlamentu wchodzi 101 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję. Prezydent jest wybierany przez parlament i może sprawować władzę tylko przez dwie kadencje. Dzięki temu struktura polityczna Estonii jest dość stabilna. Jednak od czasu wejścia EKRE do parlamentu w 2015 roku, kiedy to stała się trzecią co do wielkości partią, w kraju wzrosła niestabilność wyborcza.

W przeciwieństwie do innych krajów, system wyborczy w Estonii faworyzuje kandydatów związanych z silnymi partiami politycznymi, co może zwiększyć szanse na pomyślny wynik wyborów. W wyborach parlamentarnych w 2003 roku żaden niezależny kandydat nie zdobył mandatu. Ponieważ Estonia jest małym krajem, coraz większe znaczenie mają idee, w przeciwieństwie do jednostek. Pomimo wąskiego systemu politycznego Estonii, ta konsolidacja demokracji jest mile widziana. Ze względu na niewielki rozmiar kraju łatwo sobie wyobrazić, że polityka Estonii nie jest reprezentatywna dla jej mieszkańców.

Od momentu uzyskania niepodległości, czyli od 1991 roku, Estonia jest demokracją parlamentarną. Jej system wyborczy został udoskonalony dzięki progom wyborczym i sprytnej inżynierii wyborczej. Rząd tego kraju ma tendencję do przypominania centrolewicowej lub centroprawicowej koalicji, z wieloma rządami i premierami. Z tego powodu rząd przez długi czas był niestabilny. Jeśli tak nie jest, to prawdopodobnie istnieje ku temu powód.

System polityczny kraju jest podzielony na cztery gałęzie. Na czele rządu stoi premier, a w jego skład wchodzą dwie partie rządzące. Każdy członek parlamentu ma określoną pozycję w rządzie i stoi na jego czele. Pozostali dwaj są w opozycji. W Estonii prezydent i parlament mają dwie różne kompetencje. Prezydent jest szefem władzy wykonawczej. Premier ma pełną władzę, ale nie może podejmować ważnych decyzji.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Szwecji

Rząd estoński jest demokracją parlamentarną. Parlament i premier mają znaczące uprawnienia. Prezydent jest postacią stosunkowo mało znaczącą, ale jego uprawnienia są ograniczone. Rząd składa się z trzech izb: sądów okręgowych, sądów rejonowych i Sądu Najwyższego. Pierwszym szczeblem jest Sąd Administracyjny, który rozpatruje sprawy administracyjne. W sądzie administracyjnym zasiada 27 sędziów. Taka struktura jest wyjątkowa wśród europejskich demokracji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *