Jaki panuje ustrój polityczny w Finlandii

Jaki panuje ustrój polityczny w Finlandii

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z psychoterapia.info.pl

Granice Finlandii obejmują Rosję, Szwecję i Norwegię. W Helsinkach można zobaczyć XVIII-wieczną twierdzę morską Suomenlinna. W mieście znajduje się kosmopolityczna dzielnica designu, a także wiele muzeów i galerii sztuki. Na dalekiej północy można podziwiać zorze polarne lub spędzić relaksujący urlop na nartach w ośrodkach narciarskich. Oto kilka pytań, które warto zadać sobie przed wyjazdem do Finlandii.

Finlandia jest demokracją parlamentarną. Rząd składa się z wielu gmin, a najbardziej znane z nich to Helsinki i Espoo. Fiński parlament jest podzielony na zgromadzenia regionalne, w których zasiadają burmistrzowie i radni. Cotygodniowej sesji parlamentu przewodniczy prezydent. Prokurator Generalny czuwa nad legalnością obrad i zapewnia, że ustawy są uchwalane w najlepszy możliwy sposób. Prezydent decyduje również o tym, czy projekt ustawy powinien zostać przedłożony parlamentowi, czy też podpisany przez prezydenta. Prezydent może podjąć decyzję o odrzuceniu ustawy, ale nie staje się ona prawem.

Prezydent Finlandii przewodniczy sesji parlamentu w piątki. Prokurator Generalny jest odpowiedzialny za nadzór nad legalnością wszystkich procesów legislacyjnych. W przypadku braku Sądu Konstytucyjnego rolę takiego sądu przejmuje parlamentarna Komisja Prawa Konstytucyjnego. Ponadto fińskie sądy nie orzekają o zgodności z konstytucją lub prawem. W związku z tym rządy prawa w Finlandii są słabsze.

Struktura polityczna Finlandii jest w dużej mierze oparta na zasadach demokratycznych. Na czele rządu stoi prezydent, a rząd jest kierowany przez gabinet. Ponadto co sześć lat wybierany jest Prezydent Republiki. Członkowie parlamentu i rad lokalnych są wybierani na listach otwartych w okręgach wielomandatowych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Taka struktura oznacza, że prezydent jest jedyną osobą, która może mianować premiera.

Struktura polityczna w Finlandii opiera się na systemie parlamentarnym. Prezydent kraju pełni funkcję głowy państwa, a rządem kieruje premier. Te dwa organy mają różne zadania w kraju. Prezydent jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną, a premier stoi na czele rządu. Wybory prezydenckie odbywają się rzadko. Władzę w kraju sprawują jednak prezydent i przewodniczący.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Czechach

Istnieje wiele różnych szczebli władzy. W kraju jest 19 prowincji i trzy wyspy autonomiczne, którymi rządzą prezydent i premier. Trzecią co do wielkości partią jest Partia Centrum, a drugą co do wielkości – Partia Koalicji Narodowej. Obie mają własne partie. Prezydent i premier stoją na czele rządu. Możliwe jest również utworzenie koalicji z dwoma lub więcej partiami opozycyjnymi, ale zdarza się to rzadko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *