Jaki panuje ustrój polityczny w Francji

Jaki panuje ustrój polityczny w Francji

Francja, położona w Europie Zachodniej, to kraj, który obejmuje średniowieczne miasta, alpejskie wioski i wybrzeża Morza Śródziemnego. Jej stolica, Paryż, jest znana na całym świecie dzięki domom mody, muzeom sztuki klasycznej i słynnej wieży Eiffla. Francuska kuchnia jest również wyrafinowana, a starożytne rysunki w jaskiniach Lascaux świadczą o jego starożytnej historii. Na kolejnych stronach dowiesz się więcej o francuskim rządzie i systemie politycznym.

Rząd składa się z premiera oraz grupy ministrów niższego i wyższego szczebla. Rząd ma dostęp do sił zbrojnych i służby cywilnej. Odpowiada przed Zgromadzeniem Narodowym, które może uchwalić wotum nieufności, aby zmusić rząd do dymisji lub zmiany polityki. Rząd może jednak zostać zakwestionowany przez opozycję, a Zgromadzenie Narodowe ma ostateczne zdanie w kwestiach spornych.

Rząd składa się z wielu organów. Jest to Zgromadzenie Narodowe, które obraduje w Pałacu Burbońskim. Ponadto istnieje kilka zgromadzeń regionalnych. Zarówno Zgromadzenie Narodowe, jak i Senat są kierowane przez prezydentów i obradują w Pałacu Republiki. Władza ustawodawcza ma swojego przewodniczącego, a obie izby mają swoje izby parlamentarne. Rząd nie może ingerować w wewnętrzne działania tych organów, a obie gałęzie nie mogą ze sobą współpracować.

Jaka jest struktura polityczna we Francji? Istnieje rząd, służba cywilna i Senat. Te dwie gałęzie są niezależne, a rząd ma prawo rozwiązać każdą z nich. Władza wykonawcza, czyli parlament, ustanawia prawa. Władza sądownicza jest całkowicie niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Code Civil jest oficjalnym podręcznikiem francuskiego prawa cywilnego. Oprócz konstytucji istnieje Sąd Najwyższy.

Prezydent jest najważniejszą postacią we francuskiej polityce. Mianuje on premiera, ale nie może go de iure odwołać, może natomiast zażądać jego dymisji. Może również zawiesić członka parlamentu w pełnieniu funkcji publicznych, ale nie jest to obowiązkowe. Prezydent mianuje także innych urzędników w rządzie. Jest to świetny sposób na poznanie francuskiego systemu politycznego.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Danii

Zgromadzenie Narodowe jest najwyższym organem władzy we Francji. Jego 577 deputowanych głosuje nad ustawami, a Senat ma ograniczone uprawnienia ustawodawcze. Zgromadzenie Narodowe ma władzę ostateczną, więc rząd nie ma nic do powiedzenia. Francja jest państwem unitarnym. W ramach rządu krajowego istnieje wiele podziałów władzy. Radni każdego departamentu pełnią różne funkcje prawne. Organem władzy wykonawczej jest prezydent miasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *