Site icon Odbudowa RP

Jaki panuje ustrój polityczny w Grecji

Jaki panuje ustrój polityczny w Grecji

Grecja, kraj złożony z tysięcy wysp, jest często uważana za kolebkę cywilizacji zachodniej. Miasto Ateny, stolica kraju, jest największe w kraju i zachowało cytadelę Akropolu z V w. p.n.e. oraz świątynię Partenon. Kraj ten znany jest również z wielu plaż, w tym czarnych plaż Santorini i kurortów Mykonos.

W Grecji co pięć lat odbywają się wybory parlamentarne. Istnieją trzy organy władzy: Zgromadzenie Narodowe, Senat i Sąd Najwyższy. Władza ustawodawcza składa się z Rady Państwa i Izby Obrachunkowej, które są wybierane w głosowaniu powszechnym. W sądach zasiadają sędziowie zawodowi, którzy ukończyli Krajową Szkołę Sędziów. Burmistrz i wiceprezydent każdego z organów władzy są mianowani przez Radę Ministrów.

Sąd Najwyższy jest najwyższym sądem w Grecji. System sądownictwa w tym kraju jest niezwykle złożony. Sąd Najwyższy jest w zasadzie superresortem rządu, ale nie ma prawa rozwiązywać rządu. Zamiast tego rozstrzyga sprawy, które są rozpatrywane przez greckie sądy. System sądowy nie jest jednak wolny od problemów. Oprócz Sądu Najwyższego w Grecji istnieje wiele innych organów, które rządzą krajem.

Na czele rządu stoi prezydent i premier. Są oni wybierani co cztery lata. Prezydent jest głową państwa, a premier członkiem rządu. Prezydent jest wybierany przez parlament. Trójstopniowy system polityczny kraju opiera się na zasadach parlamentarnych i konstytucyjnych. System prawny kraju jest oparty na prawie rzymskim i dzieli się na sądownictwo karne i cywilne.

Grecki system polityczny dzieli się na prefektury i gminy. Prefekci są wybierani w głosowaniu powszechnym. 13 regionów to okręgi administracyjne, zarządzane przez rząd centralny. Każda gmina jest zarządzana przez periferarchę, który jest głową lokalnego kościoła. Rząd i jego instytucje mają ograniczone uprawnienia. Prezydent kieruje wojskiem, policją i sądownictwem.

System polityczny Grecji jest podzielony na regiony i gminy. Gminy są zarządzane przez burmistrza i radę gminy. Na czele rządu stoi Prezydent Republiki. Każda gmina ma swojego ministra. Każda gmina jest niezależna i podlega licznym kontrolom rządowym. Jednostki te są zarządzane przez Premiera. Prezydent Republiki ma ostateczny głos we wszystkich sprawach. Premier kraju jest wybierany przez większość prefektur.

Exit mobile version