Jaki panuje ustrój polityczny w Hiszpanii

Jaki panuje ustrój polityczny w Hiszpanii

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z spedytor.net

W Hiszpanii istnieją dwa rodzaje parlamentów: Sąd Powszechny i Kongres Deputowanych. Oba są częścią hiszpańskiego systemu politycznego. Kortezy Generalne stanowią krajową władzę ustawodawczą i są znane jako Cortes Generales. Termin “Generał” wywodzi się z czasów średniowiecza i był używany od początku istnienia kraju. W Konstytucji z 1978 roku słowo “generalny” zostało dodane, aby podkreślić narodowy charakter Parlamentu. Kongres Deputowanych jest organem ustawodawczym prowincji, natomiast Senat jest organem ustawodawczym. Te trzy organy mają podobną funkcję – ogólną władzę stanowienia prawa.

Rząd składa się z trzech szczebli: władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Na czele rządu w Hiszpanii stoi premier, wicepremier i inni członkowie gabinetu. Premier jest formalnie mianowany przez monarchę, a gabinet składa się z innych ministrów. Rada Ministrów to organ, który wybiera rząd kraju. Władzę ustawodawczą stanowią Kortezy Generalne (Cortes Generales), dwuizbowy parlament składający się z Senatu i Kongresu Deputowanych. Władza sądownicza jest niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej i wymierza sprawiedliwość w imieniu króla.

Oprócz rządu centralnego Hiszpania ma dwie izby parlamentu: Senat i Kongres Deputowanych. Oba mają własne ciała ustawodawcze, ale Senat ma większe uprawnienia. Izba niższa liczy 350 członków, a Senat 266. Partia, która ma więcej głosów, zdobywa więcej miejsc niż izba niższa, natomiast mniejsze partie regionalne nie mają żadnej reprezentacji. W Hiszpanii, aby zostać prezydentem, ugrupowanie rządzące musi uzyskać większość głosów i ponad 50% miejsc w parlamencie krajowym.

W Hiszpanii rząd jest podzielony na regiony, zwane wspólnotami autonomicznymi. Każdy region ma formę parlamentu, a władza ustawodawcza odpowiada za stanowienie prawa w granicach określonych przez konstytucję. Władza obu typów rządów jest mniej więcej równa, choć decentralizacja jest niesymetryczna. Większą władzę mają narodowości historyczne, takie jak Katalonia i Kraj Basków. Hiszpański parlament składa się z jednej izby dla każdego landu, natomiast rząd krajowy posiada komisję regionalną, która nadzoruje administrację samorządów lokalnych.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Finlandii

Każdy rząd regionalny ma system parlamentarny. Rząd składa się z Senatu i Kongresu Deputowanych. Każdy z tych organów ma własną władzę i może wybierać burmistrza. Istnieją również rady gminne, które reprezentują mieszkańców danego miasta lub powiatu. W Hiszpanii struktura ustawodawcza jest podzielona na pięć jurysdykcji, z których każda ma własną organizację. W każdej gminie znajduje się Sąd Pokoju, który rozpatruje sprawy dotyczące drobnych wykroczeń.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *