Jaki panuje ustrój polityczny w Irlandii

Jaki panuje ustrój polityczny w Irlandii

Jaka jest struktura polityczna Irlandii? Irlandczycy są podzieleni na dwa główne narody: Republikę Irlandii i Irlandię Północną. Pierwszy z nich jest częścią Zjednoczonego Królestwa, a drugi – częścią Unii Europejskiej. Republika Irlandii i Wyspa Północna są najbardziej zaludnione i mają największą liczbę ludności na świecie. Oba te państwa nie są tożsame. Republika wyspy składa się z hrabstw, natomiast wyspa północna jest demokracją parlamentarną. Irlandia jest największym i najludniejszym krajem w Europie.

Irlandia ma pięć szczebli władzy. Dail jest wyższą izbą parlamentu. Dail jest izbą niższą. Seanad, znany również jako Senat, ma uprawnienia odraczające. Jest on podobny do Izby Lordów w Wielkiej Brytanii. Referendum w sprawie zniesienia Senatu nie przyniosło jednoznacznego wyniku i będzie on nadal istniał. W Seanad zasiada 43 senatorów, którzy są wybierani przez wyborców. W skład Dail wchodzi 160 deputowanych wybranych w wyborach powszechnych oraz 883 radnych wybranych z 31 samorządów lokalnych.

Oireachtas jest niższą izbą parlamentu irlandzkiego. Dail składa się z dziesięciu izb, a izba wyższa, Seanad, liczy 13 członków. Izba ta ma prawo do wprowadzania i poprawiania projektów ustaw, ale może je odraczać. Prezydent mianuje ministrów rządu. Oireachtas składa się z Prezydenta i dwuizbowej Legislatury. Istnieje również pięć izb parlamentarnych, Dail i Seanad.

Najwyższa izba parlamentu irlandzkiego, Seanad Eireann, jest głową państwa. Taoiseach, czyli premier, jest wybierany w bezpośrednim głosowaniu przez naród. Prezydent Irlandii mianuje ministrów rządu. Oireachtas składa się z prezydenta, zgromadzenia ustawodawczego (Dail) oraz Sądu Najwyższego, który jest izbą wyższą.

Izba wyższa parlamentu irlandzkiego nosi nazwę Seanad Eireann, która ma uprawnienia opóźniające, podobnie jak Izba Lordów w Wielkiej Brytanii. W systemie irlandzkim ostateczny głos w sprawie wszelkich aktów prawnych ma premier, a izba niższa jest częścią rządu. Historycznie system wyborczy w Irlandii był systemem dwuipółpartyjnym, przy czym Sinn Fein była największą partią w Dail.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Finlandii

Wyższa izba parlamentu irlandzkiego nosi nazwę Dail Eireann, czyli Izba Reprezentantów. Ma ona takie same uprawnienia i funkcje jak izba niższa, ale jest niezależna od władzy wykonawczej. Jej członkowie są wybierani przez obywateli i mają takie samo prawo głosu, jak pozostali mieszkańcy kraju. Konstytucja oddziela rząd od sądownictwa. Na czele Dail Eireann stoi prezydent Irlandii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *