Jaki panuje ustrój polityczny w Niemczech

Jaki panuje ustrój polityczny w Niemczech

Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem szkolneo.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o strukturze politycznej Niemiec, oto kilka wskazówek. Po pierwsze, należy zrozumieć, że Niemcy są krajem unitarnym – nie ma tu państw federalnych. Zamiast tego jest to połączenie rządu federalnego i rządów krajowych. System polityczny Niemiec opiera się na niemieckiej konstytucji. Członkowie rządu są znani z nazwiska, ale można też skorzystać z listy alfabetycznej, jeśli szukasz konkretnych informacji.

W Niemczech istnieją trzy gałęzie rządu. Pierwszą z nich jest Bundestag, niższa izba parlamentu. W skład Bundestagu wchodzą przedstawiciele obu izb parlamentu. Kraje związkowe mają po jednym głosie. Druga gałąź, Bundestag, składa się ze wszystkich pozostałych członków parlamentu krajowego. Izba niższa, zwana Landtagiem, ma prawo do uchwalania ustaw. Ma również prawo do rozwiązania rządu krajowego.

Parlament federalny nosi nazwę Bundestag i ma znaczną kontrolę nad rządem. Parlament zbiera się na sesjach parlamentarnych, a także obraduje w komisjach. Oprócz głosowania parlament może powołać komisję śledczą, w skład której wchodzi 25 procent jego członków. Zadaniem komisji jest zbadanie działań rządu. Po zebraniu dowodów raport jest przedmiotem debaty w Bundestagu. Komisja może zostać powołana również w przypadku poważnego kryzysu politycznego.

Republika Federalna Niemiec jest demokracją parlamentarną. Ustawa Zasadnicza mówi, że wszystkie kompetencje państwa pochodzą od narodu. Rząd federalny przekazuje te uprawnienia parlamentom krajów związkowych. Władza ustawodawcza składa się z Bundestagu i parlamentów krajowych. Władza wykonawcza i ustawodawcza są podzielone przez władzę sądowniczą. Ta ostatnia jest odpowiedzialna za wymiar sprawiedliwości.

Rząd federalny ma trzy gałęzie: Bundestag, rząd federalny i Bundestag. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie gałęzie rządu. Najwyższym urzędnikiem pochodzącym z wyborów jest kanclerz, a trzecim – parlament. Kanclerz jest szefem gabinetu ministrów. Członkowie gabinetu są odpowiedzialni za poszczególne resorty w rządzie. Ten system władzy w Niemczech dzieli się na sześć organów: prezydenta, parlament i senat.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Estonii

Bundestag jest wyższą izbą parlamentu. W jego skład wchodzi 69 członków rządu federalnego. Senat jest niższą izbą parlamentu. Składa się z siedmiu krajów związkowych, z których każdy ma osobny senat. W każdym kraju związkowym największą partią jest koalicja CDU/CSU. Partie krajowe są najpotężniejszymi partiami w Niemczech. CDU/CSU cieszą się największą popularnością w kraju. Dzieli je jednak wspólne przekonanie, że prawica jest lepsza od lewicy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *