Jaki panuje ustrój polityczny w Rumunii

Jaki panuje ustrój polityczny w Rumunii

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z magazynweselny.pl

Rumunia to kraj w południowo-wschodniej Europie, otoczony majestatycznymi Karpatami. Jej historia sięga kilku wieków wstecz, między innymi w zalesionym regionie Transylwanii, gdzie znajdują się warowne kościoły i zamki. Szczególnie popularną atrakcją turystyczną jest zamek Bran, w którym podobno narodziła się legenda o Drakuli. Stolica kraju, Bukareszt, to gigantyczny budynek komunistycznego rządu.

Rumunia ma dwuizbową władzę ustawodawczą, składającą się z Senatu i Izby Deputowanych. Obie izby są dwuizbowymi organami ustawodawczymi. W każdej z izb dwie trzecie miejsc przypada mniejszościom. W każdym okręgu jest czterech senatorów i jeden okręg parlamentarny. Jaka jest struktura polityczna Rumunii? Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom funkcjonowania rządu.

Krajowy organ ustawodawczy jest dwuizbowy i składa się z Izby Deputowanych i Senatu. Izba Deputowanych jest izbą niższą parlamentu, a Senat – izbą wyższą. Obie izby stanowią dwuizbową władzę ustawodawczą. Rząd może rozwiązać parlament w dowolnym momencie. Zanim jednak to nastąpi, rząd musi zatwierdzić wybór premiera i gabinetu.

Parlament Rumunii jest dwuizbowy. Izba Deputowanych składa się z osiemnastu członków, a Senat – z dziewięciu. Senat jest wyższą izbą parlamentu. Obie izby są dwuizbowe, co oznacza, że większość członków każdej z nich ma prawo głosu. Prezydent jest wybierany przez większość obu izb. Wybory prezydenckie odbywają się co cztery lata.

Rumuński parlament jest podzielony na 41 okręgów i miasto Bukareszt. Każdy okręg ma wybieraną radę. W miastach i wsiach wybierani są burmistrzowie. Rady miejskie i wiejskie są wybierane przez społeczeństwo. Rząd mianuje prefekta dla każdego powiatu. Prefekt kieruje agencjami centralnymi na poziomie powiatu. Prezydent mianuje prefekta. Osoba ta reprezentuje rząd centralny na szczeblu lokalnym.

Kraj jest podzielony na 40 okręgów, w tym stolicę Bukareszt. Każdy powiat ma wybieraną radę powiatu. W miastach i wsiach administracja publiczna jest zarządzana przez wybieranych burmistrzów i rady lokalne. W mieście rząd mianuje prefekta dla każdego powiatu. Prefekt jest odpowiedzialny za usługi publiczne w danym powiecie. Prezydent i Senat są jedynymi organami ustawodawczymi w Rumunii, które mogą ustanawiać prawo.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Grecji

Rumuński parlament składa się z dwóch głównych organów – Izby Deputowanych i Senatu. Każda izba składa się z 345 deputowanych i 140 senatorów. Członkowie obu partii mają równą władzę. Odpowiadają oni za uchwalanie ustaw, mianowanie niektórych urzędników państwowych oraz sprawowanie kontroli parlamentarnej. Senat jest najwyższym sądem, natomiast Izba Deputowanych jest niższą izbą parlamentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *