Jaki panuje ustrój polityczny w Szwecji

Jaki panuje ustrój polityczny w Szwecji

Artykuł przygotowany z myślą o naszych czytelnikach, dzięki współpracy z mocpomagania.pl

Szwecja to kraj skandynawski z tysiącami jezior śródlądowych, górami polodowcowymi i rozległymi lasami borealnymi, który jest wspaniałym miejscem do zwiedzania. Trzy główne miasta tego kraju to Sztokholm, Malmö i Göteborg. Sztokholm jest zbudowany na 14 wyspach i ma ponad 50 mostów. W mieście znajduje się średniowieczna starówka, pałace królewskie i skansen. Jak wygląda struktura polityczna w tym kraju?

W Szwecji obowiązuje system parlamentarny. Premier jest mianowany przez marszałka Riksdagu i ma prawo do rozwiązania rządu. Premier ma prawo mianować ministrów. Premier mianuje także członków gabinetu, którzy mu podlegają. Gabinet jest odpowiedzialny za wszystkie decyzje rządu. Władza ustawodawcza jest podzielona na mniejsze ministerstwa. Każde ministerstwo nie ma dużej władzy nad administracją – zajmują się nią wyżsi urzędnicy mianowani przez gabinet.

Rząd składa się z 21 okręgów, z których każdy ma własną radę administracyjną. Riksdag składa się z 20 rad okręgowych, na czele których stoją zgromadzenia polityczne. Głównym zadaniem rad powiatowych jest zapewnienie opieki zdrowotnej. Chociaż powiaty zajmują ten sam obszar geograficzny, są uważane za najwyższe organy decyzyjne. W czasie rządu w 2003 r. dziesięciu z 22 ministrów było kobietami, a 45% członków Riksdagu to kobiety.

Monarcha jest głową państwa, ale jego obowiązki mają w dużej mierze charakter ceremonialny. Następcą tronu jest pierworodne dziecko pierworodnego króla, bez względu na płeć. Parlament wybiera premiera, który konsultuje się z przywódcami partii. Gabinet mianuje pozostałych członków gabinetu. Rząd podejmuje decyzje na podstawie decyzji gabinetu, dlatego jest on centralnym organem decyzyjnym.

W Szwecji premier jest głową państwa. Premier ma władzę wykonawczą. Innymi słowy, stoi na czele rządu. Nie ma tam monarchii. W kraju, w którym większość stanowią członkowie partii, może istnieć rząd mniejszościowy, ale monarcha nadal może sprawować władzę. Rząd nazywany jest w Szwecji “gabinetem”. Gabinet jest organem podejmującym decyzje.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Czechach

Rząd w Szwecji jest podzielony na 21 okręgów. W każdym okręgu znajduje się rada administracyjna okręgu i rada miejska. W Szwecji istnieje 20 rad, z których każda pełni inną główną rolę. Zarządy centralne są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji administracyjnych, a ministrowie wydają dyrektywy. Rząd stanowi demokratycznie wybierany parlament, dzięki czemu mieszkańcy Szwecji czują się w tym kraju bardzo bezpiecznie i pewnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *