Jaki panuje ustrój polityczny w Włoszech

Jaki panuje ustrój polityczny w Włoszech

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z 10p.pl

Długa linia brzegowa Morza Śródziemnego i bogate dziedzictwo kulturowe sprawiły, że Włochy są silnie obecne w świecie zachodnim. Chociaż krajem rządzi demokratyczny rząd socjalistyczny, jego struktura polityczna jest złożona i zróżnicowana. Stolica kraju, Rzym, znana jest jako “Wieczne Miasto” i jest domem dla Watykanu, zabytków sztuki i starożytnych ruin. We Włoszech jest też wiele miast, które warto odwiedzić, w tym Florencja, szczycąca się renesansowymi dziełami sztuki i kanałami, Wenecja i Mediolan, stolica mody.

Włoski system polityczny jest podzielony na dwie gałęzie: ustawodawczą i wykonawczą. Na czele władzy wykonawczej stoi prezes Rady Ministrów, natomiast władzę ustawodawczą sprawują obie izby parlamentu. We Włoszech Rada Ministrów może wnosić projekty ustaw do obu izb parlamentu i może odwołać rząd w drodze wotum nieufności. W Unii Europejskiej istnieje izba wyższa, która reprezentuje państwa, natomiast Senat nie jest przeznaczony do reprezentowania regionów i dlatego jest niezależny od pozostałych organów. Obecny przewodniczący, Mario Draghi, jest członkiem Senatu pochodzącym z wyboru.

We Włoszech prezydent kraju jest częścią władzy wykonawczej i odpowiada za władzę wykonawczą i sądowniczą. Prezydent pełni głównie funkcje reprezentacyjne i ceremonialne, a jego działania muszą być kontrasygnowane przez premiera i właściwego ministra. Prezydent ma prawo mianować ministrów, ale nie ma faktycznej władzy sądowniczej. Może jednak odesłać ustawę do parlamentu do ponownego rozpatrzenia, ale nie może odmówić jej podpisania po raz drugi.

Włoska władza ustawodawcza składa się z dwóch organów: Izby Deputowanych i Senatu. Izba liczy 630 członków, z których każdy reprezentuje jeden region. Oprócz krajowej gałęzi ustawodawczej istnieją cztery zamorskie okręgi wyborcze. Każda z tych stref wyborczych wybiera deputowanego i senatora do parlamentu włoskiego. Pozostałe miejsca są przydzielane w zależności od odsetka Włochów mieszkających w danej strefie. W Europie elektorat jest podzielony na cztery regiony: Unia Europejska, Ameryka Północna, Afryka i Oceania. Na Antarktydzie państwo to nie ma reprezentacji w krajowym organie ustawodawczym.

Przejdź do:   Jaki panuje ustrój polityczny w Estonii

Włoski parlament jest podzielony na 20 regionów, a na czele władzy wykonawczej stoi prezydent. Każdy region ma swój własny senat. Na czele władzy wykonawczej stoi premier, który stoi na czele rady ministrów, czyli rządu. We Włoszech władza wykonawcza nie ma żadnych uprawnień. Ma jednak prawo do powoływania i odwoływania premiera. Jeśli prezydent nie cieszy się zaufaniem swoich wyborców, Senat jest odpowiedzialny za konstytucję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *