Site icon Odbudowa RP

Jakie istnieją odnawialne źródła energii – przykłady

Jakie istnieją odnawialne źródła energii - przykłady

Istnieje wiele źródeł energii odnawialnej. W 2017 r. dostarczały one 8% energii elektrycznej na świecie, co stanowiło ponad jedną trzecią całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie. W Europie stanowią one około jednej trzeciej koszyka energetycznego, a w Chinach prawie jedną czwartą. W Stanach Zjednoczonych wytwarzają one około jednej szóstej całkowitej energii. W Chinach park słoneczny Longyangxia Solar Park zajmuje powierzchnię około 25 km2.

Biomasa jest jednym z przykładów odnawialnego źródła energii. Powstaje ona w wyniku spalania niedawno powstałej żywej materii organicznej, np. roślin. Energia ta jest następnie przekształcana w paliwa, takie jak biodiesel i etanol. Jest to tanie źródło paliwa i ma wiele zastosowań poza siecią energetyczną. Jest ona szczególnie przydatna w społecznościach zamieszkujących odległe tereny, ponieważ często wykorzystuje się ją do ogrzewania obiektów turystycznych, zasilania domów wiejskich, a także zasilania szkół i stacji komunikacyjnych położonych w odległych miejscowościach.

Biomasa to szeroka kategoria, która obejmuje drewno, odpady rolnicze i gaz wysypiskowy. Zasoby te są bardzo zróżnicowane i mogą wymagać specjalnego zarządzania. Indywidualne przetwarzanie jest jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z gospodarką biomasą. Ta forma energii jest szczególnie korzystna w krajach rozwijających się, gdzie zasoby są ograniczone. Poniższa tabela nie stanowi wyczerpującej listy zastosowań energii odnawialnej. Korzyści płynące z wykorzystania energii odnawialnej są zbyt liczne, by można je było zignorować. Koszt energii elektrycznej jest tańszy niż koszt paliw kopalnych, a związane z nią zanieczyszczenia szybko maleją.

Biomasa to ogólny termin odnoszący się do różnych rodzajów biomasy. Przykładami biomasy są: drewno, odpady rolnicze, rośliny energetyczne oraz gaz wysypiskowy. Zasoby te mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonej energii, ponieważ są odnawialne i odnawiają się szybciej niż są wykorzystywane. Wykorzystanie tych zasobów może stanowić doskonałą alternatywę dla paliw kopalnych i innych paliw kopalnych. Poza tym, że energia odnawialna jest przyjazna dla środowiska, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i kreowania nowych rynków.

Popularnym przykładem biomasy jest drewno. Pomimo swojej nazwy, biomasa jest zasobem energetycznym, który jest stosunkowo obfity, ale nie spala się tak czysto jak inne rodzaje energii. Jest to jednak nadal dobre źródło energii odnawialnej. Duży procent drewna jest spalany na opał, a inna biomasa jest spalana jako paliwo. Zasoby te nie są uważane za neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale jest ich dużo. Główną wadą korzystania z tych zasobów jest to, że mogą być one droższe.

Przed połową XIX wieku praktycznie cała energia była odnawialna. Najstarszym zastosowaniem energii odnawialnej była biomasa, którą spalano jako paliwo do ognia. Zbieranie wiatru do napędzania statków datuje się na 7000 rok p.n.e., choć dopiero wtedy ludzie zaczęli wykorzystywać naturalne siły wiatru. Energia geotermalna była również wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i kąpieli. Lista jest dłuższa. Istnieją setki przykładów wykorzystania energii odnawialnej w historii ludzkości.

Innym przykładem energii odnawialnej jest energia wodna. Jest to najtańsze źródło energii elektrycznej. Ponadto jest to również najbardziej zasobne źródło energii. Dawniej była ona wytwarzana przez duże zapory wodne. Zapory te są do dziś wykorzystywane w krajach rozwijających się. Największe z nich to zapora Itaipu i Zapora Trzech Przełomów w Chinach. Przykładów energii odnawialnej jest znacznie więcej. Te rodzaje energii odnawialnej stanowią w wielu zastosowaniach dobrą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Innym przykładem energii odnawialnej jest biomasa, która może być produkowana z alg lub drewna. Surowiec ten jest również przydatny do produkcji ekologicznego oleju napędowego. Jest to naturalne paliwo odnawialne, co zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Innymi przykładami energii odnawialnej są energia geotermalna i słoneczna. Wiatraki mogą wytwarzać energię elektryczną, wykorzystując siłę wiatru. Wykorzystując te zasoby, możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Jakie są wady energii odnawialnej?

Oprócz energii słonecznej i wiatrowej, biomasa może być pozyskiwana z drzew i innych materiałów organicznych. Przykładami biomasy są etanol, biodiesel i drewno opałowe. Są to odnawialne źródła energii, które nie powodują emisji zanieczyszczeń i mogą być wykorzystywane jako paliwa. Ich jedyną wadą jest to, że nie są tanie. Nie są więc najlepszą alternatywą dla paliw kopalnych. Najbardziej opłacalnym źródłem energii odnawialnej jest energia geotermalna.

Exit mobile version