Podatek od kota

Podatek od kota

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z spawam.pl

Posiadanie kota wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków związanych z jego utrzymaniem, takimi jak zakup karmy, akcesoriów, zabawek oraz opłat weterynaryjnych. Jednak czy posiadanie kota oznacza obowiązek płacenia podatków i czy kwota ta zależy od rasy kota?

Zakup kotów reguluje ustawa o czynnościach cywilnoprawnych

Według ustawy o ochronie zwierząt, kot nie jest rzeczą, ale zwierzęciem, a więc istotą żywą, zdolną do odczuwania cierpienia. Wydawać by się więc mogło, że przy zakupie kota nie pojawia się żaden obowiązek podatkowy. Niestety nie jest to do końca prawda.

O ile ustawa o ochronie zwierząt ma na celu zapewnienie humanitarnego ich traktowania, nie reguluje ona kwestii ich zakupu i sprzedaży. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 615/09), wydanym w 2009 r. te kwestie regulują przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie w świetle prawa zwierzęta, w tym koty, traktowane są jak rzeczy.

Nabywca, dokonując zakupu zwierzęcia od hodowcy, podpisuje stosowną umowę kupna-sprzedaży, która zawiera podstawowe dane, takie jak rasy kotów, cena nabycia, czy kwestie dotyczące opieki weterynaryjnej. W momencie podpisania umowy dokonuje się czynność cywilnoprawna co oznacza, że dla kupującego powstaje także obowiązek podatkowy. Dotyczy to sytuacji zakupu kota w Polsce, jak również za granicą, jeżeli nabywca mieszka w Polsce i czynność cywilnoprawna dokonała się na terytorium państwa polskiego.

Rasa kotów wpływa na wysokość podatku

Podczas gdy przedmiotem podatku jest kot, podstawą opodatkowania w przypadku zakupu kota jest jego cena. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, decydując się na zakup kota rasowego z hodowli, należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy cena kota przekroczy 1 000 zł.

Stawka podatku, podobnie jak w przypadku zakupu samochodu lub nieruchomości, wynosi 2% ceny, jaką płaci się za zwierzę, a zatem rasa kotów wpływa na wysokość podatku. Ceny poszczególnych ras kotów, znacząco różnią się od siebie. Stawka naliczana od wartości przedmiotu sprzedaży oznacza, że im droższy jest kot, tym większy podatek do zapłacenia.

Przejdź do:   Jak zrezygnować z ulgi dla klasy średniej

Przykładowo, cena kota rasy Peterbald (należącej do odmiany kotów syjamskich) wynosi około 10 000 zł. Podatek, który należy zapłacić urzędowi skarbowemu przy zakupie takiego kota, wyniesie 2% jego ceny, a więc 200 zł.

Dla porównania cena zakupu popularnego kota rasy brytyjskiej, w zależności od miejsca zakupu, waha się od 2 000 do 4 000 zł. Przy takiej cenie, wysokość podatku, jaki należy zapłacić, wyniesie od 40 do 80 zł.

Nie warto zaniżać wartości umowy, ponieważ urząd skarbowy dokona porównania tej wartości z wartością rynkową przedmiotu umowy. Zaniżenie kwoty może skutkować karą.

Kiedy można uniknąć płacenia podatku

Podatek od zakupu kota należy odprowadzić w ciągu 14 dni od daty dokonanego zakupu. Wymagane jest przy tym złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (deklaracja PCC-3) i dostarczenie kopii umowy kupna.  

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których można tego podatku uniknąć.

W przypadku, jeśli wartość rynkowa kota nie przekracza 1 000 zł, zgodnie z zapisami ustawy obowiązek podatkowy nie powstaje. Należy jedynie złożyć deklarację PCC-3 we właściwym urzędzie skarbowym.

W sytuacji, jeśli kot zostanie nabyty od płatnika podatku VAT w ramach prowadzonej przez tego płatnika działalności gospodarczej, nie występuje obowiązek płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych związanych z zakupem. Konieczne jest jednak wystawienie przez sprzedającego faktury VAT dotyczącej transakcji.

Podatku nie nalicza się również w sytuacji, kiedy kot został zaadoptowany, np. ze schroniska dla zwierząt.

Jeśli kot został przekazany w formie darowizny, a jego wartość rynkowa nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, określonej w ustawie o darowiznach podatek również nie obowiązuje. Rasa kotów nie ma tu znaczenia. W tej sytuacji wystarczy jedynie zgłoszenie otrzymania darowizny w urzędzie skarbowym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *