Site icon Odbudowa RP

Podatek po sprzedaży mieszkania jak go rozliczyć

Podatek po sprzedaży mieszkania jak go rozliczyć

Jeśli planujesz sprzedać swoje mieszkanie, będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego zysku. Można zmniejszyć wysokość tego podatku, dokonując ulepszeń kapitałowych w mieszkaniu. Takie ulepszenia zwiększają jego wartość bazową i mogą obniżyć podatek. Koszty nowych urządzeń i mebli nie są uznawane za ulepszenia kapitałowe. Remont łazienki lub kuchni również może przyczynić się do zwiększenia podstawy opodatkowania i obniżenia podatku. Jeśli jednak nie chcesz wydawać pieniędzy na remont mieszkania, upewnij się, że najpierw uzyskasz właściwą poradę.

W zależności od okoliczności, może się zdarzyć, że przy sprzedaży mieszkania trzeba będzie zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Podatek ten może być jednak bardzo wysoki i różni się w zależności od stanu. Podobnie może być konieczne zapłacenie “podatku od zamiany spółdzielni” (co-op flip tax). Jest to podatek od przeniesienia własności w przypadku sprzedaży spółdzielczego kompleksu mieszkaniowego. Koszty remontu i sprzedaży mieszkania spółdzielczego mogą się szybko sumować, dlatego przed podjęciem decyzji o sposobie działania należy skonsultować się z ekspertem.

Po sprzedaży mieszkania należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Podatek ten dotyczy całego zysku, który będzie traktowany jako zysk krótkoterminowy. Do zapłaty podatku od zysków kapitałowych zobowiązani są posiadacze nieruchomości przez okres co najmniej trzech lat. Zmniejszy to obciążenia podatkowe związane z zyskiem. Jeśli sprzedasz mieszkanie po upływie pierwszych trzech lat, zostaniesz opodatkowany od pełnej ceny sprzedaży jako długoterminowy zysk kapitałowy, co oznacza, że Twój zysk będzie traktowany jako długoterminowy.

Aby kwalifikować się do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, należy przeprowadzić się do nowego miasta lub stanu w związku z nową pracą. Nowe miasto lub stan musi być oddalone o 50 mil lub więcej. W takim przypadku można wykorzystać pieniądze na reinwestycję w inną nieruchomość lub zainwestować je w tę samą nieruchomość. Jeśli sprzedajesz swoje mieszkanie spółdzielcze kupującemu, musisz także zapłacić podatek od zysków kapitałowych. W ten sposób sprzedający nic nie traci na sprzedaży nieruchomości.

W przypadku uzyskania zysku podlegającego opodatkowaniu, należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych ze sprzedaży poprzedniego mieszkania. Wysokość podatku TDS zależy od rodzaju sprzedanej nieruchomości i sytuacji życiowej. Jeśli sprzedałeś swoją spółdzielnię i osiągnąłeś na niej zysk, możesz ubiegać się o zwrot podatku TDS, jeśli poniosłeś stratę. Ponadto możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku od długoterminowych zysków kapitałowych, jeśli zainwestowałeś pieniądze w dobrą firmę.

RPTT ma zastosowanie do sprzedaży mieszkania o wartości powyżej 25 000 PLN lub do przekazania nieruchomości będących własnością rządu i spółdzielni mieszkaniowych. Rządy innych państw i ich urzędnicy nie są zobowiązani do płacenia podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości. Niemniej jednak podmioty nierządowe są zobowiązane do złożenia deklaracji. Przeniesienie własności spółdzielni na właściciela lub nabywcę nie jest zwolnione z podatku TDS. Oprócz RPTT, aby uzyskać zwrot podatku, należy w całości zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Jeśli koszt nowej nieruchomości mieszkalnej jest niższy niż cena starej, sprzedający może ubiegać się o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych w odpowiedniej części. Dzięki temu w ciągu sześciu miesięcy będzie mógł ponownie zainwestować pozostałą kwotę w podobną nieruchomość. Jeśli inwestor nie odda nieruchomości do użytku w ciągu trzech lat, urząd skarbowy zakwestionuje odliczenie. Jeśli ulga podatkowa za mieszkanie spółdzielcze jest wyższa niż cena sprzedaży, sprzedający będzie musiał zapłacić podatek TDS od pozostałych domów.

Oprócz podatku od zysków kapitałowych, sprzedający mieszkanie spółdzielcze mogą być także zobowiązani do zapłacenia “podatku od zamiany mieszkań” przy sprzedaży mieszkania. Jest to dodatkowy podatek od przeniesienia własności budynku, który może się sumować. Inne koszty transakcyjne, takie jak prowizje pośredników nieruchomości, opłaty za inspekcje i opłaty prawne, również mogą się szybko sumować. Obliczenie podatku od zysków kapitałowych po sprzedaży mieszkania spółdzielczego może być trudne.

Polecany serwis: https://magazynremont.pl/

Exit mobile version