Site icon Odbudowa RP

Jak stworzyć własny biznes?

własny biznes

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób chce zrezygnować z pracy na etacie i założyć własny biznes. Najczęściej własny biznes kojarzy się z niezależnością od szefa, nieograniczoną możliwością rozwoju oraz pracą na własny rachunek. Jednak przed stworzeniem własnego biznesu należy stworzyć swego rodzaju plan na czym dany biznes ma polegać, co oferować, w jaki sposób oraz określić inne newralgiczne kwestie. Dlatego też istotny jest biznesplan, zatem warto wiedzieć na czym polega to zjawisko oraz dlaczego jest on konieczny do wdrożenia.

Na czym polega biznesplan?

Samo pojęcie biznesplan można zrozumieć w najprostszym tłumaczeniu jako plan dla swojego nowego biznesu. Polega to na opisaniu i ukierunkowaniu profilu swojej działalności tak by był on możliwie jak najbardziej opłacalny. W pierwszym okresie funkcjonowania biznesu zaraz po otwarciu biznesplan to zbiór punktów i założeń jakie młody przedsiębiorca lub przedsiębiorczyni chcą (lub muszą zrealizować) w możliwie jak najkrótszym czasie. Dzięki biznesplanowi można dowiedzieć się również jak budować otoczenie biznesowe dla swoich celów, jak nawiązywać pierwsze kontakty biznesowe oraz skąd pozyskać finansowanie na rozkręcenie własnej firmy.

Następnym etapem podczas tworzenia biznesplanu jest analiza wstępnych danych oraz wypisanie szans i zagrożeń dla danego biznesu. Istotne w tym momencie jest określenie:

Poza wymienionymi wyżej szczegółami należy również dodać ramy czasowe, w których biznes będzie osiągał potencjalne zyski oraz możliwości ich maksymalizacji. Warto również dodać, że taki biznesplan jest nie tyle kwestią dodatkową, dla wewnętrznych celów wybranej firmy ale i wymagany np. do celów administracyjnych lub przy pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego.

Dlaczego opłaca się stworzyć biznesplan?

Tak jak zostało to wspomniane powyżej biznesplan jest nie tylko kwestią opcjonalną ale w niektórych przypadkach wręcz obligatoryjną. Z pewnością biznesplan jest potrzebny np. dla partnerów biznesowych przy rozwijaniu swojego biznesu w momencie gdy np. potrzebna jest zgoda na wejście na rynki zagraniczne lub na pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych. To samo dotyczy się właśnie pozyskiwania funduszy np. z banku, gdyż bez biznesplanu oraz określenia potencjalnych zysków dla wybranego biznesu uzyskanie dodatkowego finansowania będzie wręcz niemożliwe.

Poza tym sam biznesplan stwarza idealną możliwość do zapoznania się czy aby na pewno wybrany biznes będzie opłacalny pod kątem finansowym czy też czy będzie rentowny. Można zapoznać się z tym jaka konkurencja w wybranej niszy rynkowej panuje w danym regionie lub czy oferowane produkty lub usługi będą aby na pewno atrakcyjne dla nowych i dotychczasowych klientów. Biznesplan pozwala również na to by z większą lub mniejszą dokładnością przewidzieć czy dana strategia pozwoli na stabilne utrzymanie się i rozwój na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz lat.

Exit mobile version